GS-facket hoppas på kompetent personal till branschen när avtal slutits med Grafiska företagens förbund om yrkesintroduktion.

– Visst har vi lärt oss ett och annat på vägen, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare på GS.

Men i princip är det samma yrkesintroduktionsavtal som finns sedan tidigare inom trä- och möbelföretagen och skogsindustrin som facket nu kommit överens om med arbetsgivarna i den grafiska industrin.

Ett avtal som kan bli aktuellt för ungdomar under 25 år och ger arbetsgivarna möjligheter att anställa till reducerad lön om utbildning och handledning ingår. IF Metall var först med den här typen av avtal 2010.

– En gång var vi oroliga för att det skulle bli ett låglöneavtal för ungdomar. Men det är det inte, efter utbildningen ska man tillsvidareanställas, säger Tommy Andersson.

Och han trycker på att om det inte finns någon utbildningsplan så blir det ingen anställning, en överenskommelse ska göras med det lokala facket.

– Yrkesnämnden har ett stort ansvar att ta fram utbildningsplaner så att det verkligen blir en rejäl utbildning med handledare.

Facket och arbetsgivaren är överens om inriktningen.

– Ungdomar får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och företagen får tillgång till medarbetare som kan utvecklas i företaget, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Grafiska företagens förbund i ett pressmeddelande.

Grafiska branschen har en hög medelålder och svårt att locka unga. Enligt Tommy Andersson fullföljer 1 500 ungdomar gymnasieskolans industriprogram varje år och det ska täcka hela industrins behov.

– Det är en väldigt besvärlig situation. Vi tror på våra industrier och det behövs kompetent personal. Det här kan vara en väg att varva praktik med utbildning.

Regeringens mål är att satsningen på yrkesintroduktionsavtal ska ge 30 000 nya jobb per år. Men sedan systemet sjösattes har bara 47 personer anställts?

– Ja, det är en tummetott, men de får ha vilka siffror de vill, det måste finnas en efterfrågan. Inom träindustriområdet har arbetsgivarna frågat sina medlemsföretag i Småland med omnejd efter behovet och det är ett par hundra. Siffran är något mindre inom det grafiska området eftersom vi är en mindre bransch, säger Tommy Andersson.