Arbetsmiljöverket ska inspektera arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning på 200 arbetsplatser i återvinningsbranschen i hela landet under 2014.

Förra året gjorde myndigheten 80 inspektioner av samma bransch i södra Sverige. Var tredje arbetsplats fick då krav att förbättra tillgängligheten.

Syftet med granskningen är att ta bort hinder i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning.  Och att anpassa arbetet till varje individs fysiska och psykiska förutsättningar.

Varför just återvinningsbranschen?

– Det beror på att det finns relativt många personer med funktionsnedsättning i branschen, svarar Charlotta Håkansson, arbetsmiljöinspektör. Vi har ingen statistik, det är vad vår erfarenhet visar. Dessutom är det mycket skador och olyckor som leder till hög sjukfrånvaro i branschen.

Det vanligaste kravet under förra årets granskning var att arbetsgivaren måste undersöka arbetsmiljön och anpassa den efter de anställdas förutsättningar, exempelvis att alla ska kunna nå personalutrymmen, kunna använda maskiner och utrustning på ett säkert sätt.

– Konkret kan det handla om enkla åtgärder som att sätta upp ett handtag på toaletten, komplettera instruktioner med bilder, få bukt med onödigt buller och hålla god ordning på arbetsplatsen genom att ta bort onödigt material, säger Charlotta Håkansson.

Rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering var också ett vanligt krav. Ett annat vanligt krav gällde lokalernas utformning och utrymningslarmet.

– Det är viktigt att alla kan höra eller se larmet och ta sig till en säker plats, säger Charlotta Håkansson.