Av de 55 tillfrågade vill en femtedel ha en rödgrön regering med S, V och MP. Det alternativet får en röst mer än en regering med enbart S och V. Å andra sidan får en regering med bara S och MP ett par röster.

En förkrossande majoritet vill ha en regering med så stort socialdemokratiskt inflytande som möjligt, allra helst en renodlad S-regering. Också en minoritetsregering kan fungera, det har det gjort förr, svarar en hel del.

Tre av fem överlåter åt partiledningen att förhandla fram en koalition. En och annan ställer villkor, men då är budskapet att andra partier än V och MP är uteslutna. Här är alla svaren:

 

LO-ledningen

Tobias Baudin, förste vice ordförande LO

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill se en S-ledd regering, sedan vilka som ska finnas med det får S hantera. Jag vill inte recensera olika partier. Det viktiga är att regeringen är handlingskraftig och vet att man får igenom sina beslut och kan stärka välfärden. I dag fungerar det inte med en minoritetsregering. Nio gånger av tio får regeringen stöd av SD.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Fler jobb. Vi måste gå mot full sysselsättning, bryta skattesänkarpolitiken och börja investera i välfärden; skola, byggande, infrastruktur som vägar och järnvägar. Vi behöver förbättra anställningsvillkoren och få bort visstidsanställningar som staplas på varandra. Arbetsmiljön är viktig. Sedan måste välfärden fungera. Människor ska inte behöva arbeta deltid för att de på egen hand behöver ta hand om anhöriga när äldreomsorgen inte fungerar eller på grund av förskolans öppettider.

 

Mikael Johansson, förbundsordförande Målareförbundet

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Utgångspunkten är att S söker eget mandat. Sedan får de bestämma sig utifrån det konstitutionella underlaget. Då finns två val, minoritet eller majoritet, minoritetsregering är fullt möjlig. När det gäller andra partier som eV kan ingå i regering vill jag inte ha någon åsikt om det. Jag ser inte att bilden av MP har ändrats. De har en något främmande åsikt när det gäller arbetskraftsinvandring och turordning. Och det är besvärande.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– På både kort och lång sikt är det viktigast att få ordning på arbetslösheten. I det ligger att ta tillbaka arbetsmarknadspolitiken.

 

Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande Livsmedelsarbetarförbundet

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– S är den enda favorit jag har. Jag tror att det sämsta för Sverige är blockpolitiken som förts sedan 2006. Regeringsförklaringen är det intressanta, om det innebär att vissa får ministerposter eller ej är mindre viktigt. Vilka övriga partier som är med och bildar underlag beror på vad de ställer upp på som är viktigt för våra medlemmar. FP, C, V eller MP är möjliga. C har tidigare visat att man kan vara väldigt pragmatiska. Jag kan mycket väl tänka mig en minoritetsregering, men det kräver att andra partier, som C och FP, intar en mer pragmatisk hållning. Det kan de ju inte göra nu före valet. Det vore att knäppa ner byxorna ordentligt. MP var med och beslutade om undantaget i las, det gillar vi inte men kan man hitta lösningar så. Det viktigaste är att komma bort från blockpolitiken. Den är inte bra för ett land. I frågor som pensioner, utbildning måste man hitta breda lösningar. Vi kan inte ha en regering som idag, som pratar maktspråk och inte lyssnar.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Första prioritet är att få ner arbetslösheten och att upphäva doktrinen i socialförsäkringssystemen. Att med piska göra folk mer motiverade håller inte, det ger ingen effekt på arbetslösheten.

 

Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill helst se S i regering, frågan om fler partier hänger på valresultatet, det är dumt att binda upp sig. Det är självklart när det gäller fackliga frågor att MP har lite att jobba med. Men jag utgår från att S gör ett starkt val.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Viktigast är att se till att vi får en politik för fler jobb, det är grunden för allt. När det gäller a-kassan är det viktigt att man påbörjar en upprustning av ersättningsystemet. Det är viktigt också att börja beta 10-punktsprogrammet som S och LO gjort, till exempel att riva upp lex Laval-lagstiftningen. Frågor som rör möjligheten att kunna sluta svenskt kollektivavtal måste man ta tag i direkt.

 

Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handels

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Regeringsbildningen är det socialdemokratin som får hantera. Det kan vara partier som ramlar ur och kommer in. Det är nästan omöjligt att spekulera i. Helst ser jag en S-majoritetsregering. Hos MP finns ett antal frågor, som turordningsreglerna, där vi inte är sams. Vi är inget politiskt parti utan en intresseorganisation med en rad politiska krav. Vi är beredda på samverkan med de partier som driver frågor som är angelägna för oss.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Allt överskuggande är jobben – arbete åt alla. Annars finns inget utrymme att fördela. Vilken välfärd har vi om inte de allra flesta arbetar? Osäkra arbeten som visstid, bemanningsbranschen och deltider är angelägna frågor. Högt prioriterad välfärd. Vi är mot vinster i välfärden och det flaggas ganska friskt om det runt om nu.

 

Janne Rudén, förbundsordförande Seko, facket för service och kommunikation

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– S! S har varit i regeringsställning många gånger och lett minoritetsregeringar. Jag har inte tänkt jättedjupt kring samarbetspartners, vi får se hur långt den egna politiken räcker. När man får uppdraget att bilda regering, och det får man, det är då olika ställningstaganden blir aktuella. S går till val på egen politik. När det gäller MP hade de sina uppfattningar, men det vara förrförra mandatperioden, som de var ute om arbetsrätten. Min uppfattning är att de kapat den trossen. Jag har absolut inga betänkligheter när det gäller MP. Jag uppfattar det som att de har en löntagarlinje, och står på löntagarnas sida. Kanske inte lika tydligt som S.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Sysselsättningen och välfärden. I välfärden ingår sjukförsäkringen, a-kassan och så vill jag nämna skolan särskilt. Sedan är det så mycket som saknas men det är kanske inte de frågorna som blir kioskvältare. Sverige behöver få en industripolitik och en infrastrukturspolitik. Jag kan rada upp område efter område där Sverige gått ner sig ordentligt. Men det får bli en avvägning – vad står till buds.

 

Hans Öhlund, förbundsordförande Fastighetsanställdas förbund

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag tror att S ska ingå i en regering och få egen majoritet. Frågan är lite svår innan man ser valutgången. Det finns inget borgerligt parti som visat goda sidor, då måste de svänga. De som är beredda att driva en politik som S, jag tycker att S på senare tid ställt upp på de frågor som är viktiga.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Tillsammans har S och LO gjort 10-punktsprogrammet. De frågorna hänger ihop. Vi vill ha en arbetsmarknad med ordning och reda. Två huvudfrågor kan jag se:

Att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Att vi måste återskapa möjligheterna till en bättre arbetsmiljö. Utanför det här ligger att vi måste återgå till en a-kassa värd namnet. Människor är inte beredda att svälta ihjäl. Det är ett skydd inte bara för den som blir arbetslös men också skydd för att inte den som tar ett arbete ska dumpa priset.

Det finns frågor i alla partier som inte är 100 procent. Personligen tycker jag att V i sakfrågor står närmast. Sedan MP. När det gäller det fackliga perspektivet har de backat på några punkter, till exempel turordningen, men man kan inte vara säker.

 

Ella Niia, förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Vilka partier som ska ingå i en regering är regeringsbildarens uppdrag. Men vi har ett kongressbeslut från 2011 att jobba för en S-ledd regering, där sägs inget om konstellationer. Det här kanske låter som att ducka men mitt uppdrag är att jobba för kongressbeslutet. Blev det MP skulle det inte hålla mig sömnlös på nätterna. Att vara facklig aktiv känns bra med ett så tydligt kongressbeslut.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Det finns jätte-jättemånga frågor för en ny regering att driva. Vi jobbar för; Fler jobb, Fasta jobb och Framtidens jobb. Bostadsbyggande är viktigt, det finns krögare som måste hitta bostäder åt sin personal. Kollektivtrafik för att kunna ta sig hem på nätterna. Yrkesutbildning, vi har en skriande kockbrist. Våra gymnasieutbildningar ger inte högskolebehörighet. Ordning och reda. Trygg omställning om jag blir arbetslös eller sjuk. Jag inser att det kostar hur mycket som helst. Man ska inte tro att det blir så mycket bättre från en dag till en annan. Men långsiktigt blir det bättre och bättre och skattepengar används bättre.

 

Jan-Henrik Sandberg, förbundsordförande Pappersindustriarbetareförbundet,

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna ska ingå i regeringen. Jag avstår från att ha synpunkter på andra partier än Socialdemokraterna. Jag har fullt förtroende för Stefan Löfven och hur han förhandlar.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetslösheten.

 

Lars Lindgren, förbundsordförande Transportarbetarförbundet

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Jag hade hemskt gärna sett att de får egen majoritet, men det finns en verklighet runt omkring, troligtvis måste minst ett annat parti in i regeringen, MP och V är de som är närmast som samarbetspartners och eftersom jag är en vänsterman säger jag V.

Jag tycker att MP i dagsläget har en sund inställning till våra frågor, jag ser inget direkt problem. Under Schlaugs ledning gjorde man några misstag, som det här med undantagen i turordningen för företag med upp till tio anställda. Men det har de lämnat bakom sig. De kontakter vi har tycker jag är ganska bra.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Viktigast för en ny regering är den politiska helheten, man kan inte bara koncentrera sig på arbetsmarknadspolitik. Bostadspolitiken och utbildningspolitiken är lika viktiga och det hänger ihop. Skolan är helt avgörande idag, redan i de lägre klasserna måste man ta sig an hemspråk och dylikt. Språket är oerhört viktigt, vi kan inte ha ungdomar som gå ut skolan utan att kunna läsa och skriva. Bostäder är helt avgörande för att man ska kunna flytta och kostnadsbilden måste ändras.

 

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill se en S-ledd regering, minoritet- eller majoritet. Vilka partier som ska ingå avgörs valresultatet. Viktigast är att den är S-ledd.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Kampen mot arbetslösheten, med det följer också en aktiv industripolitik som ökar förutsättningarna för jobb inom industrin. Jobben hänger ihop med ett ordentligt stöd vid omställning.

 

Jonas Wallin, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill bara se ett parti i regering, S. Om man inte tror att det är möjligt får man spela utifrån de kort man har på handen och det är V och lite MP. Det beror helt på vilka frågor man kan få med sig. Jag har mina tvivel kring MP:s ideologiska hemvist, arbetsrätt är inte så högt prioriterat på deras lista. Jag tänker att man inte förändrar ett helt partis åsikt för att det uttalas från ledande personer. Vill man ha både höjt golv och tak i a-kassan då är det en trovärdighetsfråga.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben och välfärden. Det finns så enormt mycket som är eftersatt; vatten, avlopp, elnät, vägar. Det ska man koppla ihop med att det är jobbskapande. Och välfärden, mycket kommer av att folk kommer i arbete. Skolan behöver rustas både när det gäller grundskola och gymnasieskola.

 

Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Den nuvarande politiken har fört in Sverige på en väg där skattesänkningar sätts före en gemensamt finansierad välfärd. Detta har inte gynnat våra medlemmar och därför arbetar vi aktivt för ett regeringsskifte i vår fackliga valrörelse. Vilka som sitter i den regeringen får svenska folket avgöra. Vi i Kommunal jobbar för ett högt valdeltagande där många använder sin demokratiska rättighet och röstar – både i Europaparlamentsvalet i maj och de allmänna valen i september.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Välfärdens finansiering, mer resurser i form av statsbidrag till kommuner och landsting, en ökad och bättre bemanning ute i verksamheterna och ett större politiskt ansvarstagande av styrande politiker.

 

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill se Stefan Löfven som statsminister. Det är viktigt att vi får en S-regering. Vilka andra partier får han ta ställning till då. När det gäller MP har vi inget samröre med dem. Jag tror att det är viktigt med EN politisk lösning. Jag lägger mig inte i vem de väljer.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Viktiga frågor är ordning och reda på arbetsmarknaden. Svenska kollektivavtal ska gälla, riv upp lex Laval.  Jämställdheten och rätten till heltid. Klimatmålen borde det vara mer verkstad om. Om vi ska klara målen till 2020 är det dags att börja jobba nu. På den kanten har det varit för lamt. Hur man ser på och behandlar unga människor i dag. De får inte fotfäste på arbetsmarknaden och de kan inte flytta hemifrån. Nästa generations medborgare ska få en bättre start efter september.

 

Jan Granvik, förbundsordförande Musikerförbundet
Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Vi jobbar mot de partier som stöder de frågor vi tycker är viktiga. Mest lyhörda har S varit. Personligen vill jag helst se S i regering, men vår förbundsstyrelse har inte tagit ställning. Kulturområdet är i stort fortfarande vänster. Det som gör det komplicerat är att det utvecklats till ett ofrivilligt egenföretagandeområde. På så sätt blir det väldigt differentierat.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Trygghetssystemen som nedmonterats med alliansregeringen. Systemens utformning gör att de inte fångar in de behov och de förutsättningar som finns inom musikerområdet. Vi har till 90 procent frilansmusiker i förbundet, man kan ha 200 arbetsgivare på ett år. Såhär vill samhället ha det, med ett fritt och rörligt kulturliv. Men systemet som våra medlemmar är med och finansierar måste kunna fånga in de villkor man lever under, till exempel är det gäller deltider. Politikerna vill ha generella regler, det gör det här knepigt. Vi besöker alla partier utom SD, och S har varit intresserade av det fria musiklivets villkor.

 

LO-distrikten

Hans Svedberg, Hudiksvall, ordförande i LO-distriktet i Gävle-Dala

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– För mig finns bara ett parti: Socialdemokraterna. Sedan förstår jag att de måste samarbeta med någon, men jag har inga favoriter. Partiledningen måste bygga allianser så att det blir en stadig regering.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben. Vi har väldig hög arbetslöshet här uppe. Jobben måste fram om vi ska ha råd med välfärd.

 

Linus Gränsmark, Visby, ordförande i LO-distriktet i Gotland

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben för unga. 90-dagarsgarantin.

 

Karin Näsmark, Strömsund, ordförande i LO-distriktet i Mellersta Norrland

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Om inte det räcker överlåter jag åt partiledningen att förhandla.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetsmarknadspolitiken. Den är obefintlig i dag. Mer utbildning, bra praktikplatser och tidiga åtgärder.

 

Jimmy Runesson, Kävlinge, ordförande i LO-distriktet i Skåne

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill bara ha ett parti: Socialdemokraterna. Om det krävs fler partier får partiledningen förhandla.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Ungdomsarbetslösheten är oerhört viktig. 90-dagarsgarantin som SSU och LO förde fram på S-kongressen måste bli verklighet.

 

Thomas Olsson, Huskvarna, ordförande i LO-distriktet i Jönköpings län

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Vi får invänta valresultatet och se om det behövs fler partier. Det måste bli en majoritetsregering

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben. Ordning och reda på arbetsmarknaden.

 

Dan Gabrielsson, Lidköping, ordförande i LO-distriktet i Västsverige

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

Socialdemokraterna, socialdemokraterna och socialdemokraterna. Jag kan se både V och MP i regeringen, men jag vill ha ett så starkt socialdemokratiskt inflytande som möjligt.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Att skapa arbete.

 

Majlene Ahlgren, Enköping, ordförande i LO-distriktet i Mellansverige

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– En S-ledd regering. I den bästa av världar får Socialdemokraterna egen majoritet, men det kanske är en utopi. Då får vi bilda allians med de partier som vi kan driva vår politik tillsammans med.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben. Den nya regeringens första beslut ska vara 90-dagarsgarantin för ungdomar.

 

Per-Erik Johansson, ordförande i LO-distriktet i Norra Sverige

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Övriga partier beror på förhandlingsläget. Det vet vi först efter valet.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben och inkomstklyftorna.

 

Leif Stang, Kalmar, ordförande i LO-distriktet i Sydost

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Valresultatet får utvisa vilka som det går att bilda regering med, men inget talar mot att vi måste samarbeta med vänstern och Miljöpartiet om vi ska klara av att trycka ut alliansen och SD.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbete. Om inte folk jobbar får inte staten några inkomster.

 

Thomas Andersson, Kristinehamn, ordförande i LO-distriktet i Värmland och Örebro

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Det optimala vore egen S-majoritet, men det är en utopi. Övriga partier får avgöras efter valet.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken. Jobbskapande åtgärder. Överhuvudtaget en arbetsmarknadspolitik. Det har vi inte i dag.

 

Bengt Sandberg, ordförande i LO-distriktet i Stockholms län

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Om samarbete krävs i första hand Vänsterpartiet, i andra hand Miljöpartiet. Om man ka lita på MP? Sisådär. Det beror på vad det gäller. Jag är ingen älskare av Miljöpartiet. Jag tycker att de är ett borgerligt parti i grunden.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben och tryggheten. Trygghetssystemen ska upp till en skälig nivå.

 

Lokala företrädare och ombudsmän

Katarina Lindquist, ombudsman HRF Karlstad

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill ha en S-ledd regering. Helst ser jag att S får egen majoritet men det är väl en utopi så det får bli samarbete med de som har åsikter åt vänster. MP är lite blandade, ibland lutar de åt höger, men de är bättre än alternativen. Undantaget i las tyckte jag var tufft eftersom den bransch jag företräder består mest av småföretag. Jag är fortfarande sur över det men har lärt mig leva med det.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Hårdare tag mot tillfälliga anställningar. De blir fler och fler, då går man inte med i facket och bevakar inte sina rättigheter, man väntar tills man får en fast anställning. Boende, lån, socialt liv allt påverkas.

Christer Eriksson, ombudsman HRF Väst

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Eftersom jag är medlem i SAP får jag säga att det är dem jag vill se i regering.

Jag är inte någon fan av MP:s politik i vissa delar, men inser att S och V inte kommer att kunna regera, det blir för bräckligt. Men jag hade inte velat ha med MP. Jag har svårt för delar av inskränkningar i arbetsrätten. De vill inte ta progressiva steg för att stötta den, de står snarare på arbetsgivarsidan. Undantagsregeln i las ställer till problem för oss som förhandlare när 50 procent av arbetsgivarna har under fyra anställda.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Det viktigaste är att klara arbetslösheten, få ner den till acceptabel nivå. Och trygghetssystemen: a-kassan och sjukförsäkringen.

 

Malin Bergvall, försteombudsman Handels Örebro

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Jag vill se en rödgrön regering.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Den viktigaste frågan för oss är det här med heltid.

 

Kennet Andersén, klubbordförande Handels, ICA Kvantum i Malmö.

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– För mig är det väldigt givet med en socialdemokratisk regering, en regering för folket. Sedan får man förhandla och jag ser MP som första kandidat. Miljöfrågorna ligger befolkningen i allmänhet varmt om hjärtat, så det är inte fel med en miljöprofil.

­Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Vård, skola och omsorg ser jag som viktigast nu, sen jobben.  Stärker vi upp och satsar kraft på att ge fler platser för dem som tar hand om våra barn då kan man anställa fler. Och det finns tydligen pengar eftersom det är ett lukrativt område för privata. Att människor vill bli undersköterskor, sjuksköterskor och lärare, att det blir attraktivt så att folk blir intresserade, det är viktigt.  Vi kan inte alla vara direktörer eller ekonomichefer.

 

Ulf Eliasson, klubbordförande IKEA Haparanda

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Ska jag vara ärlig, bara S och V, fast jag kan tänka mig MP för att få makt. Historiskt har alltid V rättat sig och följt S, alltid stöttat en S-regering. MP har gjort upp med borgarna förut i alla möjliga frågor. Hur hårt V vill driva nu det vet man inte, men aldrig att de fäller en S-regering.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Välfärden, de gamla som byggt upp samhället. Vi kan inte behandla dem som om vi inte vill ha dem. Sedan kanske inte kommunerna har pengar så det räcker, då måste staten hjälpa till.

 

Pia Johansson, klubbordförande Handels H&M Borås

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Det finns inte ”vilka partier” i min värld, det finns bara ”vilket parti”. Och det är socialdemokraterna. Måste jag säga något mer så blir det V, inget MP. Miljötänk ska finnas i alla partier. Nej, men varför ska MP ha vågmästarroll i alla frågor?

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Inga vinster i välfärden.

 

Anders Ovemark, Sollefteå, ordförande i IF Metalls avdelning Höga kusten

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– S, MP och V. Helst bara S och V, men det räcker antagligen inte.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetslösheten, främst ungdomsarbetslösheten. Man måste göra något åt problemet. Vi är på väg att få en förlorad generation

 

Björn Svensson, Borås, ordförande i Handels lokala ungdomskommitté

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Stoppa vinster i välfärden, jobben och trygga jobb.

 

Jan Olov Carlsson, klubbordförande på Volvo Lastvagnar, Umeå

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– De rödgröna, även om jag vet att regeringssamarbete har ett pris. Vänsterpartiet tappar i inflytande när de samregerar.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Klimat och energi. Det är vår största överlevnadsfråga.

 

Bengt Lindberg, vice klubbordförande Fagersta Stainless AB

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben.

 

Maritha Mähler, Strömsund, ordförande i Kommunal avdelning Mellersta Norrland

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Bara två. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Helst bara S, men det är inte realistiskt.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobb åt unga och förnyat förtroende för politiken hos LO:s medlemmar. Många av våra medlemmar röstar på SD för att de vill ha något nytt. Vi måste visa vilket som är arbetarnas parti. Vi behöver ett arbetarvänligt och varmt Sverige.

 

Lena Lundqvist, Norrköping, sektionsordförande Kommunal

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Miljöpartiet kan jag tänka mig.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetslösheten, och då gäller det inte bara de unga. Vi måste se till att det blir fler jobb och satsa på små företag som stannar i Sverige, inte globala företag som försvinner.

 

Göran Persson, Charlottenberg, ordförande IF Metalls avdelning Värmland:

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna, valresultatet med vilken partner. Det kanske inte blir så lätta förhandlingar.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobb och tillväxt.

 

Håkan Rudmark, Nässjö, ordförande i IF Metalls avdelning Höglandet

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Gärna en vänsterkoalition med S, V och MP.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbete, framför allt åt unga.

 

Kenneth Eriksson, Skövde, ordförande i IF Metalls avdelning Östra Skaraborg

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– En S-ledd regering. Vilka övriga partier blir får valresultatet avgöra.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben. Vi har en massa unga arbetslösa. De riskerar att bli en förlorad generation.

 

Lovisa Englund, Gävle, Fastighets, städare och klubbordförande på ISS

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Om inte det går S tillsammans med V och MP.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Höj taket i a-kassan omgående.

 

Ewa Glimhed, Malmö, ordförande i Kommunals sektion för vård och omsorg

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Helst en socialdemokratisk majoritetsregering, annars S plus V. Personligen anser inte jag det. Som facklig företrädare ser jag att de ger sig på frågor som för oss inom den fackliga rörelsen är oerhört viktiga, som las-undantagen och vinster i välfärden.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetsmarknadspolitiken. Att få folk i arbete.

 

Kim Söderström, Falun, ordförande i Byggnads avdelning Gävle-Dala

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Helst egen majoritet, men jag inser att vi behöver samarbetspartner. Då är det MP och V eller ett av partierna. Jag har haft mina dubier mot MP. De har gått mot oss om arbetskraftsinvandring och undantag i las. Men när jag pratar med S-riksdagspolitiker säger de att samarbetet md Miljöpartiet går bättre och bättre inom arbetsmarknadsfrågorna. Utan egen majoritet måste vi ha någon att förlita oss på, så vi måste lita på Miljöpartiet.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben.

 

Bengt-Erik Rolfs, Kalix, ordförande Byggnads avdelning Norrbotten

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

Det finns bara ett: Socialdemokraterna. Om samarbete krävs Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag anser att man kan lita på MP.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Ungdomsarbetslösheten.

 

Ellinor Borggren, styrelseledamot i Musikerförbundets avdelning 10 i Stockholm

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– De rödgröna. Helst hade jag även sett Feministiskt initiativ, men de lär inte komma in i riksdagen. Man kan lita på MP i miljöfrågor. I andra frågor kan man inte vara säker, de står någonstans mitt i. Men jag tror att de sköter sig i en regering med S och V.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jämställdhet och ett diskrimineringsfritt Sverige ur alla synvinklar, som kön, etnicitet, religion, ålder och sexualitet.

 

Peter Magnusson, Falun, ordförande i GS avdelning 12 i Dalarna

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Jag kan bara tänka mig MP och V i samma regering, men det beror på hur valresultatet ser ut. Det lutar åt S och MP. V vill väl inte vara med. MP har röstat mot oss i våra frågor några gånger, men vad finns det för alternativ? Man får hoppas att S och MP snackar ihop sig, men man kan inte få igenom allt när man förhandlar.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Skolan. Ungdomsarbetslösheten. A-kassan.

 

Martin Berggren, Norrköping, klubbordförande för Elektrikerna på Caverion

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. MP är varken höger eller vänster, mer ett parti med miljöpolitisk inriktning. De har varit till besvikelse ibland och gjort många överenskommelser med alliansregeringen, men jag tror att de går att lita på i en regering med Socialdemokraterna. Om man erbjuder dem något är de beredda att tjäna ens syften.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Ta bort vinsterna i välfärden.

 

Lars Erlandsson, ordförande i Livsklubben på Unilever  i Helsingborg

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Bara Socialdemokraterna, absolut inga andra. Jag spyr bara jag hör Miljöpartiet. Med Vänsterpartiet drar det i väg för långt ut åt vänster. MP har visat att de inte står på sossarnas sida, till exempel med undantagen i las. De vill ta pengar från välfärden till klimatsatsningar. I så fall blir det inga förbättringar av vård och omsorg och då blir folk väldigt besvikna.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben. Om ingen jobbar har vi inga välfärdssystem kvar.

 

Stewe Cato, Pappers avdelningsordförande på Gruvöns bruk, Grums

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. MP är helt opålitliga, det har de visat i ett antal år. De kan byta fot titt som tätt. Jag anser att de är ett mitten–högerparti.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetslösheten.

 

Besim Matoshi, IF Metalls klubbordförande på Stacke Hydrualik i Värnamo

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna. Om de inte får egen majoritet S tillsammans med V och MP. De har vänt rätt mycket och känns mer vänsterorienterade i dag, just när det gäller att skapa nya jobb i kombination med en hållbar miljö. När det gäller arbetsrätt är jag osäker på MP, men inte alls osäker på V.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Industripolitik. Vi måste skapa förutsättningar för industrin att stanna i Sverige. Det är den absolut viktigaste frågan just nu. Jobben flyttar utomlands. Vi som arbetar i industrin lever med det hotet konstant. Det vore bra om vi kunde prata om utveckling i stället för avveckling.

 

Patrik Östbjerg, Göteborg, sektionsordförande Transports sektion 1, hamn

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– S, V och MP. Nja, inte fullt ut. Jag har fått mer förtroende för MP under den senaste mandatperioden, men jag glömmer aldrig när de gick ihop med borgarna och ändrade på las. Man kan inte lita på dem fullt ut. Nu har de dragit mer åt vänster. Det hör man i debatten.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Arbetslösheten.

 

Evamari Hådén, kassör i lokförarklubben, Stockholmståg Seko

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– De rödgröna. Jag hoppas man kan lita på MP.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobben.

 

Niklas Mattsson, ordförande Pappers avdelning 14, Strömsbruk

Vilka partier vill du se i en regering efter valet?

– Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Om man kan lita på MP? Nej. De står med ena benet hos högern och med det andra hos vänstern.

Vilken fråga är viktigast för en nytillträdd regering?

– Jobb, skola och välfärd. Nej till vinster i välfärden.

 

Enkät: Anna Fredriksson, Mats Pejer