Det ena fallet togs inte upp eftersom ärendet avslutats. Det andra togs inte upp med motiveringen att det fortfarande pågick. De motstridiga svaren gav OECD:s kontaktpunkt förra året på anmälningar mot två företag som Swedwatch anser brutit mot fackliga rättigheter.

Svenska fack dammar av ett nytt redskap för att organisera sig på multinationella företag.

De ska allt mer luta sig på OECD-riktlinjer för hur företagen får agera. De som bryter mot dessa, som exempelvis fackliga rättigheter, kan anmälas. Om OECD:s nationella kontaktpunkt – dit man anmäler – bedömer att det skett ett brott mot riktlinjerna kan det leda till en rapport som kan bli ett PR-problem för företaget.

Arbetet har tittat närmare på två fall.

Förra året anmälde Swedwatch två företag, Mölnlycke och Electrolux. Båda anklagades för att ha sparkat arbetare i Thailand i samband med två konflikter.

Men i båda fallen kom beskedet att kontaktpunkten inte skulle gå vidare och komma med någon rapport.

I ena fallet – Mölnlycke – togs ärendet inte upp med motiveringen att fallet redan var avslutat.

I det andra fallet – Electrulux – togs ärendet inte upp med motiveringen att det pågick.

Kontaktpunkten grundade sina bedömningar på att fack och arbetsgivare inlett en dialog.

– Vi försöker vara pragmatiska. I bägge fall har det påbörjats en dialog och företagen har gjort ett förbättringsarbete, säger Kristin Pålsson, ordförande för Nationella kontaktpunkten i Sverige.

LO:s Susanne Lindberg Elmgren hänvisar också till att en social dialog inletts men tillägger:

– Vi har endast begränsade resurser att ta upp fall som dessa. I de här fallen gjorde vi bedömningen att inte ta upp det eftersom parterna själva hade tagit tag i dem. Men jag tycker att regeringen borde lägga mer resurser och prioritera kontaktpunkten högre än vad som görs i dag, säger hon.

Théo Jaekel på Swedwatch säger att det önskat att OECD:s kontaktpunkt hade kommit med en rapport.

– Då hade det blivit en offentlig debatt om hur multinationella företag ska agera. Nu fick vi inte det. Men anmälan har ändå haft effekt. Företagen har själva medgett att de snabbat på sitt arbete. Mölnlycke bytte exempelvis delar av ledningen i Thailand och har en pågående dialog med facket, säger han.

Fallen är aktuella i och med att facken i Sverige ska försöka pressa fram bättre villkor i andra länder genom att använda sig av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.  I går, torsdag, presenterades en handbok om hur fackliga inom LO, TCO och Saco kan använda sig av riktlinjerna i sitt internationella arbete.

 

Fakta

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Riktlinjerna togs fram 1976 men 2011 gjordes en uppdatering som bland annat innebär att företag ska göra konsekvensanalyser (due diligence) och ta upp problem som kan finnas på företagen. Riktlinjerna anger principer för hur företag ska agera i avseende på mänskliga rättigheter, sysselsättning och relationerna på arbetsmarknaden samt miljö och beskattning. Det är regeringar som undertecknar riktlinjerna, hittills har 44 regeringar gjort det.