Facket gör skillnad:

1. Kommer du ihåg Livs kampanj Scandalen? Den riktade in sig direkt i köttföretagets innersta hjärta – in i själva varumärket.

Alltihop handlade om 100 anställda som skulle slängas ut medan de inhyrda skulle få stanna, det vill säga planen var att låta bemanningsföretagen – seriösa som oseriösa – behålla sina kontrakt.

Arbetets Göran Jacobsson skriver om resultatet av kampanjen. Den tog skruv. Ett nytt avtal sätter stopp för omfattande inhyrning på Scan. Och Livsmedlemmarna ska erbjudas utbildning.

2. Minns du vår lista på 100 kompetenta kvinnor inom LO som står och stampar i farstun till rummen där besluten tas?

Johanna Wreder efterlyste ännu flera namn. Och nu har listan utökats till (i skrivande stund) 182 skickliga kvinnor.  Mest är det fackligt aktiva som tipsar. Många är män bland dem som hör av sig.

Samtidigt stärker ”mansförbundet” (en majoritet av medlemmarna är män) sin högsta förbundsledning med nya kvinnor. Marie Nilsson är föreslagen som ny vice ordförande i IF Metall. Därmed blir ledningen helt jämställd, två män och två kvinnor. Och från Arbetets lista dyker tre namn upp bland förslagen på suppleanter i förbundsstyrelsen. Så tar fack sitt ansvar för ett mer jämställt samhälle.

Dessutom har LO gått med i världsfackets kampanj med målet att minst 80 procent av medlemsförbunden ska ha minst 30 procent kvinnor på beslutande positioner. Tiden är knapp och målet långt borta. Men ändå.

3. Svenska Journalistförbundet har i sina avtal en speciell frilanstaxa. Drygt 7 000 kronor inklusive sociala avgifter ska en frilansande journalist betalas för en dags arbete.

Man kan lugnt påstå att inte alla mediebolag följer den rekommendationen. Nu råder köparens marknad. Frilanspengen dumpas.

Men Arbetets kulturredaktör håller på reglerna. För detta har han i veckan belönats med utmärkelsen Årets redaktör av förbundets distrikt Frilans riks.

Det är på ett sätt hemskt att fack ska behöva belöna arbetsgivare för att de håller på anständiga villkor. Men kan det uppmuntra artikelköpare att uppföra sig som folk – ok.

Vi är i alla fall glada och stolta för Johns skull.