Martin Klepke webbledartopp

Fredrik Reinfeldt anser att EU-valet inte spelar så stor roll och att man måste förstå om folk struntar i det.

Det är en logisk åsikt. EU driver i dag en genuin högerpolitik som stöder de svenska moderaternas linje. Reinfeldt vill därför inte att de som är kritiska till EU:s nuvarande politik ska vallfärda till valurnorna i ett försök att ändra maktförhållandena i EU-parlamentet.

Tyvärr innebär ett lågt valdeltagande främst att de starkaste EU-kritikerna stannar hemma, och bland moderaterna finns endast ett fåtal EU-kritiker.

Så håll nere valdeltagandet, verkar Reinfeldt resonera. Det vinner sven­ska moderater på.

Det här är viktigt. Med en fortsatt högermajoritet i EU kan Reinfeldt förvissa sig om att moderat politik kan drivas i Sverige via direktiv från EU.

Alliansregeringen får alltså sin politik genomförd utan att ens behöva lägga förslagen själv!

Hur det går till i praktiken åskådliggörs mycket tydligt i den pågående handläggningen av ett EU-förslag om att ”minska regelkrånglet”.

Regelkrånglet ska enligt detta EU-förslag minska genom att små företag ska kunna undantas från krav på en bra arbetsmiljö.
Jo, ni läste rätt. Den borgerliga linjen i EU anser att en bra arbetsmiljö är att betrakta som ”regelkrångel”.

Det är naturligtvis en tillbakagång från de krav som EU tidigare kunnat finna enighet runt, och även ett stort avsteg från den policy om konsekventa regler som varit rådande i svensk arbetsmiljölagstiftning.

Men den svenska regeringen har snabbt ställt sig bakom förslaget.

Speciellt alarmerande blir förslaget när det framgår att med ”små företag” menas företag med färre än 250 anställda. I stort sett varje företag i Sverige skulle alltså kunna få undantag från kravet på bra arbetsmiljö.

Sådär lite i skymundan.

Genom EU och inte genom regeringens politik.

Skulle alliansregeringen själv lägga detta förslag i Sveriges Riksdag skulle uppmärksamheten bli stor.

Nu har frågan knappt uppmärksammats.

När förslaget på initiativ av Socialdemokraterna i förra veckan debatterades i riksdagen ställde sig arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson till fullo bakom EU-förlaget.

Slutresultatet kan alltså bli att en moderat, nedskuren arbetsmiljöpolitik införs i Sverige. Och moderaterna kan frånhända sig allt ansvar genom att peka på EU.

Vidgar vi perspektivet ser vi att högermajoriteten inom EU konsekvent följer denna linje, bland annat i den nuvarande lagstiftningen runt EU-medborgare som jobbar i andra EU-länder.

Högern vill att den fria rörligheten ska öppna för sämre arbetsvillkor och lägre löner. Vänsterblocket vill prioritera arbetsvillkor och löner.

Högern vägrar att införa garantier för fackliga rättigheter som kollektivavtal och strejkrätt. Vänstern prioriterar ett socialt protokoll för att dessa rättigheter ska garanteras.

Så självklart vill Fredrik Reinfeldt inte rubba maktförhållandena inom EU-parlamentet. Han ser hellre att EU-kritiker stannar hemma på valdagen.

I en, låt vara mycket osäker, opinionsundersökning av den franska tankesmedjan Notre Europe har den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet nu en liten övervikt mot den konservativa gruppen inför valet.

Även om ingen av grupperna får egen majoritet utan måste förlita sig på samarbete med någon av de mindre grupperna kan valet bli mycket jämnt.

Naturligtvis vill alliansen och Fredrik Reinfeldt inte rubba dagens tillstånd med en högermajoritet och bli av med det guldläge som högern i EU-parlamentet har.

Det är därför viktigt att högerdominansen inom EU-parlamentet bryts.

EU-valet är av synnerligen stor vikt, även för svenska arbetare.