I höstas omkom en 63-årig kranförare i en arbetsolycka på Orust. Nu begär Arbetsmiljöverket att åklagare ska pröva fallet.

Det var under ett pålningsarbete som olyckan inträffade. Kranföraren hade ställt ner en elva meter lång påle på pråmen där han arbetade när något gick fel. Pålen lossnade från kranen och föll över mannen, som omkom av skadorna.

Arbetsmiljöverket har utrett olyckan och fattat beslut om åtalsanmälan, vilket innebär att myndigheten uppmanar åklagare att pröva fallet.

– Det som framkommit är så pass allvarligt att vi tycker att en åklagare ska göra en bedömning om det finns skäl att åtala, säger Roger Simu, chef för Arbetsmiljöverket region Väst, till tidningen Byggnadsarbetaren.

Han kan inte avslöja exakt vad utredningen visar eftersom det råder förundersökningssekretess, men säger att det funnits brister i arbetet i förhållande till de regler som gäller.

Enligt Byggnadsarbetaren visar Arbetsmiljöverkets utredning att det är troligt att olyckan kunde ske för att låsanordningen på kranens lyftdon varit skadad. En bidragande orsak ska också ha varit hur pålen lades ner.

Åklagaren får nu ta ställning till om någon kan ses som ansvarig för olyckan och om åklagaren i så fall ska väcka åtal.