Antalet arbetslösa minskade med 22 000 mellan mars 2013 och mars 2014. 393 000 arbetslösa var inskrivna på Arbetsförmedlingen i slutet av månaden.

Samtidigt ligger antalet långtidsarbetslösa kvar på hög nivå. Visserligen minskade antalet arbetslösa i minst ett halvår med knappt 4 000 under det senaste året, men som har varit arbetslösa i minst ett år är ligger kvar på 142 000.

133 000 hade jobb där arbetsgivaren får bidrag till lönen från Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 9 000 på ett år. Av bidragen till löner gick 76 000 till funktionshindrade och 57 000 till långtidsarbetslösa.

Knappt 35 000 arbetslösa var inskrivna i fas 3 i mars. Det är liten ökning på knappt 400 jämfört med mars förra året, men en minskning jämfört med februari. Antalet fas 3-deltagare är 1 000 färre än vad Arbetsförmedlingen har räknat med i sina prognoser.

440 ungdomar under 25 år var inskrivna i fas 3 i mars. Siffran är i stort oförändrad jämfört med mars förra året.

206 000 var öppet arbetslösa i mars. 186 000 deltog i åtgärder. Därmed minskade arbetslösheten från 8,7 till 8,2 procent av arbetskraften.

Arbetslösheten minskade i hela landet – mest i Kalmar län och Norrbotten. Även i Gävleborg och Blekinge, som toppar arbetslöshetsstatistiken, minskade arbetslösheten rejält.

Gävleborg toppar listan med en arbetslöshet på 11,6 procent (–0,6), följt av Blekinge med 10,9 procent (–0,9) och Södermanland med 10,8 procent (–0,6).

Arbetslösheten är lägst i Uppsala och Stockholms län med 5,7 respektive 6,6 procent.

– Den gradvisa förbättringen på arbetsmarknaden fortsätter. Vi kan se att antalet nyanmälda lediga platser ökar. Arbetslösheten minskar nu i hela landet. De som har gynnats mest av denna utveckling är ungdomar, arbetslösa med kort inskrivningstid och de som har gymnasieutbildning, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef, i ett pressmeddelande.