Oro, frustration och uppgivenhet är de känslor som människor mest förknippar med pensionen, visar en undersökning från pensionsbolaget AMF.

40 procent av de intervjuade, som är i åldrarna 25–65 år, känner i hög grad oro, stress eller ångest över sin pension.

Oron är särskilt utbredd bland låginkomsttagarna. Bland dem som tjänar mindre än 20 000 kronor i månaden säger sig 49 procent känna oro, stress eller ångest för pensionen, mot bara 30 procent bland dem som tjänar 30 000 kronor i månaden eller mer.

Könsskillnaden är också tydlig: 46 procent av kvinnorna känner pensionsångest, att jämföra med 34 procent av männen.

Mätningen, som har gjorts av undersökningsföretaget Novus och bygger på webbintervjuer med drygt 4 000 personer, visar också på regionala skillnader. Andelen som känner oro för pensionen är högre i Stockholm än resten av landet.

På frågor om vad som ligger bakom oron har de svarande haft ett tiotal svarsalternativ att välja bland. Något förenklat tyder svaren på att pensionsoron har två huvudorsaker: Antingen har de svarande inget grepp om pensionen och känner att de borde engagera sig, men att ämnet är krångligt. Eller också vet de (eller tror sig veta) att pensionen blir låg, vilket ju inte är mindre ångestskapande.

– Den oro som är kopplad till osäkerhet och känslan att man borde göra något skulle minska om fler visste att engagemanget inte är avgörande, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom vid AMF.

– Det viktigaste för pensionen är den totala tiden i arbetslivet, vad man tjänar, och att man har tjänstepension. Att välja sparande själv är inte lika viktigt.

För tjänstepensionen har fack och arbetsgivare nämligen sett till att de som inte gör ett aktivt val får ett bra sparande till låg avgift.

På samma sätt har staten säkrat att icke-väljarna får en professionell och billig förvaltning av sin premiepension, som är en del av den allmänna pensionen.

Den som är osäker och vill få en bild av hur stor den allmänna pensionen och tjänstepensionen blir sammantagna kan få bra hjälp på minpension.se. I årets orangefärgade kuvert från Pensionsmyndigheten har spararna fått en kod för att kunna logga in på sajten och se hela sin pension, inte bara den allmänna pensionen.

– Väldigt bra, tycker Carina Blomberg. Två miljoner svenskar har redan loggat in och kollat sin pension.

AMF har undersökt människors tankar och känslor kring pensionen förr. Även de undersökningarna har visat på okunskap och oro för pensionen, men svaren i den nya undersökningen går tyvärr inte att jämföra med de tidigare.

I ett par årtionden har svenskarna bombats med pensionsinformation. Varför ger det inte resultat?

– Även om vi inte kan mäta förändringen är min känsla att kunskapen har ökat, svarar Carina Blomberg. Jag har arbetat med pensioner sedan 1998, är ute mycket bland folk för att tala om pensioner, och märker att fler och fler åtminstone vet hur systemet är uppbyggt.

– Men att sätta sig in i pensionen sent i livet, och då upptäcka att pensionen blir låg, lindrar kanske inte oron. När man är äldre finns inte så många verktyg kvar för att påverka pensionens storlek, mer än att fortsätta arbeta.