LO, TCO och Saco ska allt aktivare använda sig av OECD:s riktlinjer för hur multinationella företag ska agera. Nu har en svensk översättning tagits fram. Karin Jungerhem på Handels tror att det kan leda till bättre villkor för anställda.

Kan du ge exempel på hur riktlinjerna har använts?

Karin Jungerhem– Ikea i Turkiet. Tack vare riktlinjerna har vi kunnat pressa Ikea att göra en konsekvensanalys av hur det är på deras varuhus där. Ikea ger oss nu rätt i våra påståenden att franchiseföretaget inte respekterar fackliga rättigheter.

– Bara det erkännandet är ett framsteg. Nu förhandlar vi med företaget om ett globalt avtal.

Vad är OECD:s riktlinjer?

– De handlar om vilket ansvar de multinationella företagen har och hur de ska agera gentemot anställda och samarbetspartners.

Vad händer om företagen inte följer dem?

– Då kan de anmälas till nationella kontaktpunkter som kan klandra företag som inte sköter sig.

Det låter inte jätteskrämmande?

– Njo, men många företag tar kritiken på allvar. Vi skriver dessutom in riktlinjerna i de globala avtal som tecknas med företagen och på så vis får det effekt.

Varför översätts de till svenska?

– Genom översätta dem så blir det ett viktigare redskap i vårt internationella arbete för oss som jobbar inom LO, TCO och Saco. Vi har använt oss av riktlinjerna sedan de kom 1976. Och 2011 skärptes de så att företagen måste ta ett större socialt ansvar.