Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS) har bildat en arbetsgrupp med företrädare för arbetsgivare, fackföreningar och experter som ska bidra till en nationell innovationsagenda för att fler ska kunna arbeta längre. 

Vi lever längre och är friskare än tidigare. Det är en positiv utveckling som innebär utmaningar: När en större andel av befolkningen blir äldre ställs det också högre krav på välfärden.

En lösning är att fler arbetar längre. I dag finns dock flera saker som hindrar äldre från att stanna kvar i arbetslivet, exempelvis dålig arbetsmiljö. Därför behövs nya arbetssätt och metoder på våra arbetsplatser för att få äldre att arbeta längre.

SNS har därför samlat en arbetsgrupp med företrädare för privata och offentliga arbetsgivare, fackföreningar och experter för att utveckla en nationell innovationsagenda för ett längre arbetsliv.

Fokus kommer att ligga på att formulera förslag som bidrar till:

• En fysisk och psykosocial arbetsmiljö som skapar förutsättningar för ett längre arbetsliv.

• Förbättrad kompetensutveckling.

• Ett inkluderande arbetsklimat som värdesätter mångfald.

Avsikten är att skapa en agenda som ska fungera som vägledning för ett nytänkande för att möjliggöra ett längre arbetsliv. Projektet ska också fungera som en plattform för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, fackförbund och forskare.