Regeringen skrotar förslaget om flytträtt för tjänstepensionen — åtminstone för tillfället. Motståndet mot förslaget har varit stort.

Tjänstepensionen är en stor del av pensionen för många människor. Men till skillnad från ett privat sparande går det inte att placera den var man vill. Den enskilde är hänvisad till de pensionsbolag som fack och arbetsgivare tillsammans har förhandlat fram avtal med.

Ett förslag öppnade för att ta bort den begränsningen. Nu säger finansmarknadsminister Peter Norman (M) att en sådan förändring inte är aktuell.

Bra, tycker facken. Även Svenskt Näringsliv har varit emot.

– Vi gör upphandlingar regelbundet där vi pressar priserna, vilket lett till betydligt lägre avgifter. Vi väljer ut det som ger mest pension för pengarna. De krafter som driver förändringar är många gånger bolag som tar ut höga avgifter för förvaltning och för att flytta pensionspengarna, säger Cecilia Fahlberg, ordförande för det fackliga samverkansorganet PTK.

Men för dem som bytt jobb och många gånger har tjänstepensionen utspridd hos mängder av olika bolag så kvarstår problemen med att få överblick över sin pension. Just det var ett av syftena med en flytträtt. På sikt vill Peter Norman också ha en större flytträtt. Hur det ska gå till blir en fråga för framtiden.

Tjänstepension

90 procent av dagens ålderspensionärer får någon form av tjänstepension. Den står för cirka 26 procent av männens totala pension och 19 procent av kvinnornas.

Det går inte att flytta den kollektivavtalade tjänstepensionen. Spararna är hänvisade till ett mindre antal förvaltare som fack och arbetsgivare har förhandlat fram avtal med.

Pensionssparande som betalats av en före detta arbetsgivare ligger i så kallade fribrev. En person kan alltså ha mängder av fribrev hos olika pensionsbolag.