Facket ska bli mer jämställt, både i Sverige och i hela världen. LO har anslutit sig till världsfackets kampanj för att få fler kvinnliga medlemmar och ledare i facket.

Räkna med oss! (Count us in!) är budskapet och namnet på världsfacket IFS kampanj för att öka jämställdheten i facket, som LO nu anslutit sig till. Tanken är att samtliga 325 medlemsorganisationer från 161 länder ska gå med innan IFS håller kongress i Berlin i maj.

Organisationerna har sedan tid fram till nästa kongress, år 2018, att förverkliga kampanjens två mål. Det första är att 80 procent av organisationerna i IFS styrelse ska ha minst 30 procent kvinnor i sina beslutande organ. Det andra målet är att i varje land öka antalet kvinnliga medlemmar i facket med fem procent.

– Det är välbehövliga mål. Representationen är viktig för att öka kvinnors inflytande. Att fler kvinnor går med i facket är viktigt för att kvinnor globalt sett ofta finns i oreglerade och utsatta positioner i arbetslivet så som i hushållsarbete, och där behövs facket, säger Joa Bergold, utredare och jämställdhetsexpert på LO och ledamot i IFS kvinnokommitté.

För LO, som sitter i IFS styrelse, kan båda målen bli tuffa att nå. I dag är kvinnoandelen i LO:s styrelse 17 procent. Varje LO-förbund representeras av sin ordförande i LO-styrelsen och bara två förbund, Kommunal och HRF, leds av kvinnor.

– Styrelsen är svår att påverka, men LO jobbar aktivt med frågan, och vi kan kanske väga upp det med fler kvinnor i andra beslutande organ framöver, säger Joa Bergold.

Med tanke på den långsiktiga trenden att medlemsantalet i facket sjunker kommer även det andra målet bli svårt att nå. Förbunden får jobba hårt om antalet kvinnor ska öka med fem procent på fyra år.

– Ja alla förbund får fundera över hur man ska göra. Men det går, och både Handels och Kommunal växer redan. Det handlar om att facket måste göra sig relevant för kvinnor. Vi måste driva frågor som är viktiga för kvinnor så som rätt till heltid och fasta anställningar.