Anders Borg. Foto: Vilhelm Stokstad

Anders Borg. Foto: Vilhelm Stokstad

Inga ofinansierade satsningar och fortsatt överskottsmål är regeringens medel mot arbetslösheten. Finansdepartementet räknar med fortsatt krympande offentlig sektor.

Med de budskapen lade finansminister Anders Borg i dag fram sin ekonomiska vårproposition.

– En helt avgörande utgångspunkt för att bekämpa arbetslösheten är att ha ordning och reda i de offentliga finanserna. Den som vill värna om full sysselsättning måste börja med att värna om överskottsmålet, sa Anders Borg vid presskonferensen.

Enligt finansministern är svensk ekonomi på väg mot goda tider, och det är vid sådana tillfällen som politiken måste komma med ”kärva budskap”. Arbetslösheten, som nu befinner sig kring 8 procent, kommer enligt finansdepartementets prognos sjunka till 6,7 procent om två år.

Alla satsningar i vårpropositionen var kända sedan tidigare och består mestadels av ökade resurser till skolan. Finansieringen kommer från höjda skatter på alkohol och tobak, samt begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande.

LO:s chefekonom, Ola Pettersson, är inte imponerad av skolsatsningarna.

– Det är en blandad kompott. Regeringen går vidare på Björklundsspåret, samtidigt som man lånar några smartare lösningar som mindre klasser från oppositionen. Men det saknas grundläggande åtgärder för att ta uti med den allt mer ojämlika skolan.

Sammantaget är det inget som kan vända den mycket negativa utvecklingen, säger han.

Chefekonomen efterlyser mer stimulanser och åtgärder riktade mot arbetsmarknaden. Han beskriver betoningen på överskottsmålet som politiskt spel för galleriet.

– Målet är överspelat, men det finns en politisk ovilja att medge det före valet. Att uppfylla överskottsmålet skulle kräva orimligt stora skattehöjningar eller åtstramningar, säger Ola Pettersson.

En annan som också efterlyser tydligare satsningar är Lena Sellgren, ekonom på Nordea, och då särskilt på bostadsområdet.

– Vissa regioner upplever en väldigt stark nettoinflyttning och har inte alls ett tillräckligt stort utbud av bostäder. Det hämmar tillväxten i hela ekonomin, så där behövs det mer åtgärder, säger Lena Sellgren.

Enligt finansministern är finansiering av alla reformer ”krona för krona” det som ska ta statsfinanserna tillbaka från dagens underskott till ett framtida överskott. Anders Borg beskriver en sådan politik som ”att lätta på gasen”.

– Principen om ”krona för krona” leder till en åtstramning av de offentliga finanserna som gör att underskotten minskar, kommenterar Mats Dillén, generaldirektör på statliga Konjunkturinstitutet. I regelverket finns en inbyggd stramhet som kommer av att transfereringar till hushållen och statsbidragen till kommunerna inte automatiskt skrivs upp.

Förutom denna automatiska budgetförstärkning så bygger regeringens vårbudget på mycket återhållsamma prognoser och bedömningar för utvecklingen av den offentliga sektorns utgifter. Att det blir fler vårdkrävande äldre och unga i barnomsorg och skola beräknas i budgeten inte slå igenom på välfärdsutgifterna.

Klicka för större bild

Klicka för större bild