På dataföretaget Monitor i Hudiksvall får de anställda mellan 100 000 och 500 000 kronor i bonus. Storleken på bonusen bestäms av de anställdas betygsättning av varandra och av närvaro.

– Det är för att stimulera personalen och för att göra något annorlunda. Jag är en tvärtemot-person, säger företagets ägare Åke Persson.

Han berättar att de anställda värderar varandras arbetsinsats genom att sätta betyg från ett till fem på alla arbetskamrater.

– Det mest orättvisa som finns är att ge lika mycket till alla, därför att det är stor skillnad på vad var och en uträttar för företaget. Om vi skulle ge lika mycket till alla skulle den som är bra inte behöva anstränga sig så mycket och den som arbetar sämre behöver inte bli bättre. Vårt system gör oss dubbelt så effektiva som våra konkurrenter, säger Åke Persson.

Av de drygt 120 anställda är det 89 som får bonus. Alla som varit anställda längre än två år får del av bonusen. I år är det 34 miljoner som Monitor delar ut i bonus. Och det är fjärde året som de anställda får bonus på det här viset. Tidigare har företaget delat ut 12, 17 och 20 miljoner kronor.

I samma andetag som Åke Persson motiverar företagets bonussystem kritiserar han ersättningarna till direktörer för storbolag. Han vänder sig mot att de premierar sig själva och att det inte hänger ihop med företagets resultat och direktorernas prestation.

– I ett företag med 50 000 anställda räcker det med att några promille upprörs över ersättningen till direktören och jobbar sämre för att ledningen inte ska ha någon möjlighet att kompensera detta bortfall genom att jobba mer och bättre.

Åke Persson är ganska säker på att företaget har hängavtal genom sitt medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Samtidigt säger han att personalen är mycket inriktad på effektivitet och ingen tid går till spillo på grund av fackmöten.

– Personalen styr mycket och är mycket försiktiga med utgifter för resor och annat. Dessutom undersöker de anställda om de själva kan klara ytterligare arbete innan någon anställs. En anställning kostar en miljon kronor om året och om de anställda själva gör det jobbet får de dela på pengarna, säger Monitors ägare.

Han säger att ett problem ofta är att facket står på sig för hårt och att slöa chefer går undan, och det undergräver effektiviteten i många företag. För Åke Persson är alternativet att skapa ett enkelt system som gynnar effektiv produktion.

I Åke Perssons filosofi ingår också att all personal ska vara anställd i företaget – inget ska läggas ut på andra företag – och han vill inte säga upp någon.

– Jag har aldrig sagt upp någon på grund av arbetsbrist eller för pensionering. Det är en katastrof att bli av med jobbet – särskilt i avfolkningsbygder.

Han berättar att flera som är äldre än 70 år jobbar kvar på deltid i företaget.

Det går bra för Monitor. Åke Persson säger att sjukfrånvaron är låg och att nästan ingen slutar. Det senaste året har han startat bolag i Kina, Finland, Malaysia och Polen. Nyligen har han också startat ett vårdbolag i Hudiksvall.

– Det är jävligt kul. Firman är som ett nöjesfält.