Arbetsmiljöverket kräver att anställda i hemtjänsten Åråsvägen i Hammarö kommun ska ha arbetsplatser med ordentliga stolar och bord. I annat fall kan kommunen tvingas betala 200 000 kronor i vite.

Det är Kommunals huvudskyddsombud i hemtjänsten som har anmält bristen på arbetsplatser till Arbetsmiljöverket.

Visserligen är hemtjänsten en yrkesgrupp som ständigt är på språng från och till sina brukare. Men emellanåt måste de sätta sig ner och skriva i brukarnas akter, eller prata i telefon med en anhörig.

På hemtjänsten Åråsvägen är det dock svårt för de anställda att dokumentera eller prata i telefon med någon anhörig till en brukare, skriver huvudskyddsombudet i sin anmälan. Det finns bara ett begränsat antal kontorsplatser, vilket gör att de anställda ofta måste sitta i personalens gemensamma soffa och dokumentera. Ett jobb som innebär böjda ryggar.

Efter inspektion på arbetsplatsen konstaterar Arbetsmiljöverket att arbetet innebär risk för belastningsskador om arbetstagarna inte har tillgång till en arbetsplats med en individuellt anpassningsbar stol då de ska dokumentera i brukarnas akter. ”Detta gäller för arbetsyta, arbetsstol, samt bildskärmsarbete”, skriver myndigheten i sitt föreläggande. Bristen ska vara åtgärdad senast den 31 augusti i år.

Kommunen påpekar att det råder stor brist på lokaler, men lovar att problemet snart ska lösas, eventuellt genom viss rockad mellan olika verksamheter.

Kravet på ordentliga arbetsplatser som gör att de anställda kan ta ergonomiskt riktiga arbetsställningar när de ska dokumentera i brukarnas akter gäller alla hemtjänster, påpekar Lars Karlsson, jurist vid Arbetsmiljöverket.

– Arbetsmiljölagen gäller i hela Sverige, säger han. En företeelse som är otillåten på ett ställe kan inte vara tillåten på andra ställen med snarlika arbetsförhållanden.