tobiasbaudin– Svenskt Näringsliv och Almega har stängt dörren rejält för varje diskussion om att begränsa vinsterna för de privata företagen i välfärden.  Nu måste frågan in i valrörelsen, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

LO-kongressen tog i maj 2012 ställning för att en icke-vinstprincip ska gälla inom välfärden.

Efter att ha utrett hur en sådan princip kan se ut i praktiken föreslog LO i januari 2013 att en företagsform nästan fri från vinstintressen, så kallade samhällsaktiebolag, skulle bli huvudalternativet för bolag inom vård, skola och omsorg. LO-förslaget innebar också krav på viss bemanning, och på så öppen ekonomisk redovisning att vem som helst kan följa hur skattepengarna används på varje äldreboende, dagis och skola.

– Men ända sedan LO-kongressen, och sedan vi lade vårt förslag, har vi fört samtal med företag, branschorganisationer, non-profitverksamheter och många andra, säger Tobias Baudin. Om det är möjligt att nå en överenskommelse som innebär att vinstuttaget begränsas och skattepengarna går till det de är avsedda för, så är vi villiga att diskutera det.

Medan samtalen med en del företag och ideella verksamheter inom vård, skola och omsorg har varit konstruktiva har Almega och Svenskt Näringsliv sagt bestämt nej till att ens diskutera att få ner vinsterna, enligt Tobias Baudin. Därmed återstår bara lagstiftning, skriver Tobias Baudin i en debattartikel i Aftonbladet i dag. Där lovar han att LO kommer att höja tonläget i valrörelsen.

Hur tänkte sig LO att en frivillig överenskommelse om vinstbegränsning skulle se ut?

– Det är svårt att spekulera i, svarar Tobias Baudin. Vårt förslag om samhällsaktiebolag var en bra utgångspunkt. I samhällsaktiebolagen skulle vinsten få uppgå till statslåneräntan plus en procent, vilket skulle motsvara en avkastning på tre och en halv procent på kapitalet. Det är inte så dåligt. LO ville hitta fram till gemensamma ståndpunkter och sedan ställa krav på politikerna utifrån dem.

Hur kommer det märkas att LO höjer tonläget i den här frågan?

– Vi kommer att kräva av de politiska partierna att de tar ansvar för ordning och reda i välfärden. Vi har sett en extrem liberalisering, allra mest inom skolan, där det är tillåtet att etablera en skola var som helst och göra hur stor vinst som helst. Det enda jämförbara landet är Chile, men där finns ett stort inslag av egenfinansiering. Så Sverige är det liberalaste landet i världen i fråga om hur skattepengar får användas i skolan. Regeringen har drivit på marknadstänket inom välfärden.

Hur vill du att Socialdemokraterna ska förflytta sig i fråga om vinster i välfärden?

– De har gjort stora förflyttningar, inte minst på partikongressen. Nu vill Socialdemokraterna ha lagstiftning för att kvaliteten ska hamna i fokus inom välfärden. En viktig fråga för LO är att få bort den fria etableringsrätten, och även Socialdemokraterna har sagt att kommunerna ska ha det avgörande inflytandet över om en friskola ska få startas eller inte.