Byggnads kräver 3,5 miljoner i skadestånd av ett företag som betalat utländska arbetstagare lägre löner än svenska. Det är ett brott mot både kollektivavtal och EU-rätt, hävdar facket.

ICDS Constructors är ett irländskt företag som fungerar som underentreprenör åt en rad svenska byggbolag, till exempel NCC. Arbetet som det gör i Sverige utförs av utländska arbetare med yrkeskompetens från sina respektive hemländer.

Eftersom företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier är det bundet till byggavtalet. Avtalet anger att personer som har yrkesbevis ska tjäna mer än personer som saknar detta. Icke yrkeslärda, som kallas övriga arbetstagare i avtalet, ska som mest tjäna 88 procent av yrkesarbetarnas lön.

Det är denna lönenivå som det irländska företaget ger sina anställda, trots att de enligt facket har minst lika hög yrkeskompetens som sina svenska kollegor.

Företaget och Sveriges Byggindustrier motiverar lönenivån med att personerna saknar svenska yrkesbevis, och att de har möjlighet att skaffa sig detta.

Byggnads anser dock att frågan är svårare än så. En validering av utländsk kompetens är en tidskrävande process, uppger facket i sin stämningsansökan. Den utländska yrkesarbetaren kan också ansöka om att få ett erkännandeintyg genom att visa dokumentation på den egna utbildningen och två års arbetslivserfarenhet. Men ett sådant intyg kostar 2 500 kronor, vilket är en kostnad som inte drabbar inhemska yrkesarbetare.

Att ställa särskilda krav på utländska arbetare och att ge dem lägre lön strider enligt Byggnads stämningsansökan mot EU-rätten. Facket anser också att företaget bryter mot god sed på arbetsmarknaden genom sin tolkning av avtalet.

Byggnads uppger i sin stämningsansökan att ICDS Constructors har tjänat nästan tre miljoner kronor på att ge utländska arbetare lägre lön sedan hösten 2010. Eftersom kollektivavtalsbrott inte ska löna sig, kräver facket ett skadestånd på 3,5 miljoner kronor.