Martin Klepke webbledartopp

I efterdyningarna av dödsmisshandeln inför den allsvenska matchen i Helsingborg har mäns våld åter satts i fokus. De så kallade ligorna är en helt mansdominerad värld, där ­våldet förhärligas och drogen blir att slå någon med annan färg på tröjan sönder och samman.

Våld ska aldrig tolereras.

Men att endast se till kön är att göra frågan för enkel. I stället måste strukturen bakom våldet upp till debatt. Och då kan man inte heller blunda för maktstrukturer, vare sig de är moraliska, psykologiska, ekonomiska eller sociala.

Mansterapeuter har många gånger vittnat om att begreppet ”tappa besinningen” i mäns våld mot kvinnor ofta är en efterhandskonstruktion. Studerar man händelseförloppet framträder i stället ett beräknat, planerat och strukturellt våld.

I det våld som utövas mellan supportergrupper är de strukturella och planerade inslagen än tydligare.

Men därmed – och det är viktigt att komma ihåg – därmed kan de också förändras. Strukturer kan förändras och dåliga strukturer bör förändras.

Att underkänna mäns förmåga att bete sig civiliserat och empatiskt är att befästa i stället för att motverka de strukturer av våld som dödsmisshandeln i Helsingborg ytterst är ett resultat av.