Det ska bli svårare att smita från skatt i taxibranschen. Därmed ska en del osund konkurrens försvinna. Det är innebörden av ett lagförslag som regeringen har skickat över till lagrådet.

– Det låg ett likadant förslag på regeringens bord för åtta år sedan. Det första regeringen gjorde var att slänga det. Följden blev åtta förlorade år för seriös taxi, säger Anders Ygeman (S), ordförande i riksdagens trafikutskott.

Förslaget innebär att alla taxibilar ska anslutas till en redovisningscentral. Därmed får Skatteverket veta hur mycket bilarna har kört och vilka summor de har kört in. Skatteverket uppskattar att en dryg miljard kronor smusslas undan i dag.

Transport har drivit kravet på redovisningscentraler i många år.

– Nu borde det bli verklighet hur det än går i valet i och med att den här regeringen lägger fram förslaget. Det är positivt. Vi vill ha ett system som säkerställer att företagen redovisar sina inkomster och därmed konkurrerar på liknande villkor. Det är också en del i att stoppa skattefusk och ekonomisk brottslighet, säger Lennart Sköld, taxi-ombudsman på Transport.

Alliansregeringens första infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) var ingen vän av redovisningscentraler. Hon efterträddes av Catharina Elmsäter-Svärd (M) efter valet 2010.

För två år sedan blev hon överkörd av den samlade oppositionen, de rödgröna plus Sverigedemokraterna, i riksdagens trafikutskott. De krävde obligatoriska redovisningscentraler och en översyn av taxinäringen.

Regeringen tillsatte en utredning. Den överlämnade sitt förslag i februari förra året. Det har fått ligga och mogna i ett drygt år på näringsdepartementet.

– I dag skickar regeringen över förslaget till lagrådet. Det innebär att det inte går att lägga fram ett lagförslag före valet, konstaterar Anders Ygeman.

De rödgröna och SD är överens om vad som behöver göras i taxibranschen och åkerinäringen. Regeringen har blivit överkörd i trafikutskottet med jämna mellanrum, senast i tisdags. Då gällde det åkeribranschen.

Det har resulterat i ett par utredningsförslag om klampning, det vill säga fastlåsning, av långtradare och tydligare information om priset för en taxiresa. Däremot har regeringen ännu inte tillsatt någon utredning om för- och nackdelar med avregerligen av taxi 1990, trots att alla partier var överens om det i trafikutskottet för ett drygt år sedan.

– En del av regeringens förslag är slag i luften. Förslaget om klampning innebär en låtsasklampning i 24 timmar efter beslut av polismyndighet, inte av polismannen på plats. Vi förslår riktig klampning och kraftigt höjda böter. Den som kör olagligt ska sitta fast tills böterna är betalda, säger Anders Ygeman.

Transports sju punkter

Redovisningscentraler är av Transports sju krav för bättre taxibransch. Här de övriga:

• Begränsa överetableringen med etableringskontroll.

• Inför maxtaxa för taxiresor.

• Digitala färdskrivare i alla taxibilar. Färdskrivarkort för alla chaufförer.

• Kommuner och landsting ska kräva kollektivavtal när de handlar upp taxiresor.

• Kommuner och landsting ska ha beställaransvar.

• Ingen procentlön när kommun och landsting betalar.