”Jag har aldrig hört talas om bokombud, jag, förrän jag kom hit.”

Det alltid lika inspirerande med det återkommande seminariet Boken på arbetsplatsen, som i år hölls i Örebro, är alla de nya. Som på egen hand har fått idén att sprida läsning på sin arbetsplats och under seminariet möter en hel tradition.

Varav många deltagare är riktigt garvade. Självklara segrare när utmärkelsen Årets Arbetsplatsbibliotek i helgen utdelades för allra första gången var de sex biblioteken på Sandvik. Läs mer om Sandvikensegrarna här!

Årets arbetsplatsbibliotek 2014 "för en väl genomförd nystart med utbildade läsambassadörer, en kontinuerlig läsecirkel och sex nya bibliotek med pappersböcker, ljudböcker och tidskrifter som byts ut kontinuerligt samt lästips och information om läshändelser. Genom ett fruktbart och varmt samarbete mellan IF Metall, ABF Gästrikebygden och Sandvikens folkbibliotek har Sandviken skapat en modell för ett aktivt läsfrämjande för andra att ta efter.”

Årets arbetsplatsbibliotek 2014 ”för en väl genomförd nystart med utbildade läsambassadörer, en kontinuerlig läsecirkel och sex nya bibliotek med pappersböcker, ljudböcker och tidskrifter som byts ut kontinuerligt samt lästips och information om läshändelser. Genom ett fruktbart och varmt samarbete mellan IF Metall, ABF Gästrikebygden och Sandvikens folkbibliotek har Sandviken skapat en modell för ett aktivt läsfrämjande för andra att ta efter.”

Bokombud är den som sprider läsning på sin arbetsplats, till exempel genom att ordna ett bibliotek. I många fackklubbar är det också en särskild förtroendepost. Det finns råd och stöd att få från förbunden och från ABF, och mycket erfarenhet om pengaansökningar, om samarbete med folkbibliotek och relationen till arbetsgivaren.

Seminariet innehöll även många föreläsningar, författarbesök och uppläsningar, och sammanföll fiffigt nog med Bokmässan i Örebro.

Bland höjdpunkterna kan nämnas  framträdandet av Petter, som inför seminariedeltagarna och dryga tusen skolelever berättade om sambandet mellan hans dyslexi och hans hiphopkonst.

Eller mötet mellan Föreningen Arbetarskrivares yngsta respektive äldsta medlem, Jenny Wrangborg och Sven Wernström, i ett engagerat samtal om litteratur och politik.

sarabeischer_1418Sara Beischer och Victor Estby medverkade både med uppläsningar och med berättelser om sina författarskap.  Beischer imponerade med den självklarhet skrivandet växer fram ur hennes erfarenheter, till exempel från äldrevården, därför att det finns saker som måste berättas om.

Seminarieinteriör. I förgrunden Eli Abadji från Kvänum, som balnd mycket annat tillverkat en mobilapp för kultur i arbetslivet.

Seminarieinteriör. I förgrunden Eli Abadji från Kvänum, som bland många andra insatser har tillverkat en mobilapp för kultur i arbetslivet.

Men den verkliga höjdpunkten är ändå tipsutbytet. Om hur man väcker och vidmakthåller intresset, om vilka böcker som funkar. Helst ska de vara både roliga och tänkvärda. Den självklara referenspunkten i år var Fredrik Backmans En man som heter Ove.

Andra böcker som utlovades fungera att sätta i händerna eller i öronen på arbetskamrater som vill börja läsa var till exempel de i listan till höger.

Bokombudsrekommenderade böcker:

Rita Mae Brown: Kvinnofrukt

Mikael Bergstrand: Delhis vackraste händer

Erlend Loe: Expedition L

Stig Sjödin: Sotfragment

Linda Olsson: Nu vill jag sjunga dig milda sånger