Med utsug att arbeta under försöker frisören Richard Nilsson, Malmö, minimera riskerna med de kemikalier salongen använder. Att rata de billi­gas­te produkterna är ännu ett sätt att slippa besvär.  Foto: Stig-Åke Jönsson

Med utsug att arbeta under försöker frisören Richard Nilsson, Malmö, minimera riskerna med de kemikalier salongen använder. Att rata de billi­gas­te produkterna är ännu ett sätt att slippa besvär. 
Foto: Stig-Åke Jönsson

Många frisörer som blir sjuka av kemikalier stannar ändå i yrket. När de mår som sämst tar de extra ­semester. Men det går att motverka problemen.

Rethosta, nästäppa, pip i luftrören och astma är vanligt hos frisörer. Luftvägsproblemen orsakas av de kemikalierna frisörerna utsätts för i till exempel blekmedel, hårfärger och sprayer.

Trots att många har allvarliga problem fortsätter de att arbeta. När besvären är som värst tar de ut ett par semesterdagar, visar en ny avhandling av forskaren Kerstin Kronholm Diab vid Lunds universitet. Hon är också regionmiljösköterska vid avdelningen för arbets- och miljömedicin hos region Skåne.

Att frisörer tar semester för att hantera besvären gör att de sällan kan ha en längre sammanhängande sommarsemester. Det hjälper inte heller på sikt. Bara en månad efter att semestern är slut fick de som reagerat på blekmedel ökade besvär och försämrad livskvalitet.

De frisörer som inte hade hälso­problem ökade däremot sin livskvalitet när de var tillbaka på jobbet. Kerstin Kronholm Diab konstaterar att många frisörer trivs med sitt yrke. Det är också därför de fortsätter trots att de får hälsoproblem.

Richard Nilsson, som driver salongen Sex stolar i Malmö, håller med om att frisörer trivs på jobbet. Han har jobbat som frisör i 35 år och säger att arbetet inte behöver ge problem.

Varken han eller någon av hans sju anställda har luftvägsbesvär. Handeksem, som är vanligt i branschen, är också ett problem som minskat, säger han. Nyckeln är att använda lite dyrare men bättre produkter och att ha rätt sorts handskar när man arbetar med kemikalier.

– Man måste göra vad man kan för att förebygga problem, säger han.

På salongen Sex stolar har man kemikalierna i slutna tuber, och frisörerna arbetar under utsug när de blandas och används. Att installera utsug är en stor kostnad för många salonger, men Richard Nilsson säger att det är värt det.

– Det handlar om att jag och mina anställda ska hålla oss friska. I jämförelse med att någon anställd drabbas av astma och är hemma ett par dagar i månaden är det dessutom billigt, säger han.

Att de allra flesta frisörer jobbar som egenföretagare och hyr en stol på en salong, liksom att så få är med i facket och anslutna till företagshälsovården, gör det svårt att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen, konstaterar Kerstin Kronholm Diab. I stället för att göra stora investeringar försöker frisörerna lösa problemen på egen hand.

– Somliga frisörer försöker skydda sig genom att bära en liten fläkt på sig, eller använda andningsskydd. Men fläkten ger ingen bra hjälp eftersom den bara sprider runt kemikalierna i rummet, och andningsskyddet kan verka avskräckande på kunderna, säger hon i en artikel på Lunds universitets hemsida.

Hon rekommenderar frisörerna att använda dragskåp och god ventilation, men tillägger att det allra bästa vore att få mer skonsamma hårprodukter.