Martin Klepke webbledartopp

”Dagens Pisa-mätning är den slutliga spiken i kistan för den tidigare socialdemokratiska skolpolitiken”.

Så skriver Folkpartiet efter att den nya förödande Pisarapporten om skolan presenterades i veckan. Pressmeddelandet är undertecknat av Tina Acketoft, partiets gruppledare i utbildningsutskottet.

Och man kan inte annat än förundras.

Här har en borgerlig regering haft ansvaret för svensk skolpolitik i snart åtta år. Och Folkpartiet fortsätter ändå ihärdigt att påstå att de allt sämre skolresultaten beror på den regering som satt vid makten för snart åtta år sedan.

Undersökningen visar att svenska elever hamnar under OECD-snittet för problemlösning, lägst i Norden och långt ifrån toppländerna.

Resultatet kan staplas ovanpå tidigare undersökningar som visar katastrofras i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Så vad beror det på?

Bland de många spår som alliansen trasslat in sig i urskiljer sig ett konsekvent och kraftfullt spår, och det är att ge mindre pengar till skolan vilket resulterat i färre lärare.

Att inte se denna tydliga koppling och i stället skylla på ett parti som förlorade allt inflytande för åtta år sedan vittnar om att Folkpartiet ännu inte uppnått skolmogen ålder.