Foto: Tomas Oneborg

Foto: Tomas Oneborg

Regeringen ska komma med förslag som sätter stopp för falska egenföretagare i åkeribranschen.

För andra gången har den samlade oppositionen i riksdagens trafikutskott kört över regeringen i samma fråga. Förra gången var i maj förra året.

Sedan dess har inget hänt. Nästan på årsdagen av det förra riksdagsbeslutet anordnar Transport demonstrationer i Göteborg, Helsingborg och Stockholm mot lönedumpning i åkeribranschen. Samma dag blir det även demonstrationer i Danmark, Norge och Tyskland för schysta villkor i åkeribranschen.

Den här gången har den samlade oppositionen, de rödgröna plus Sverigedemokraterna, drivit igenom sex krav på regeringen mot regeringspartiernas vilja. Samtliga krav går ut på att skapa mer av ordning och reda i åkeribranschen.

Här är de övriga fem kraven:

• Regeringen ska vidta åtgärder mot utländska åkerier som kör mer inrikestrafik i Sverige än vad EU-reglerna tillåter. PÅ EU-nivå ska regeringen arbeta för att säkra de sociala villkoren inom åkeribranschen. Om inte det räcker krävs ett EU-fritt år för åkerierna.

• Polisen och andra myndighet ska skärpa kontrollen av lastbilstrafiken.

• Regeringen ska undersöka om det behövs högre böter för åkerier som struntar i reglerna. Dessutom ska polisen få rätt att stoppa långtradare med klampning, det vill säga genom att låsa hjulen.

• Beställarens ansvar ska skärpas. Den som beställer transporten ska se till att den inte leder till farlig arbetsmiljö, oskäliga arbetsvillkor, risker för säkerhet och miljö och att det inte rör sig om olaglig inrikestrafik.

• Regeringen ska se till att få fram fler säkra p-platser för långtradare.