Årets första dödsolycka i arbetslivet inträffade på en byggarbetsplats i Trollhättan fredagen den 10 januari, då en 57-årig vvs-montör omkom i en fallolycka. Nu anmäler Arbetsmiljöverket både arbetsgivaren och byggherren, kommunen, till åtal.

Mannen var uppe på ett tio–tolv meter högt tak för att stänga av vattnet i fastigheten som ägs av kommunen. Av någon anledning tappade han balansen och föll ner på marken. Han avled av sina skador tre dagar senare.

Nu är alltså Arbetsmiljöverket klart med sin utredning och anmäler både arbetsgivaren, Imtech VS-teknik AB, och byggherren, Trollhättans kommun, till åtal.

Det finns visserligen ett avtal mellan kommunen och bolaget där det står att bolaget ska ha samordningsansvaret för arbetsmiljön. Men ”det kan ifrågasättas om avtalsskrivningen i denna del är giltig annat än mellan parterna”, skriver Arbetsmiljöverket i åtalsanmälan.

Enligt myndigheten pågick byggarbeten i lägenheten redan innan bolaget kom dit och kommunen hade inte upprättat någon arbetsmiljöplan. Det fanns heller inget fallskydd på taket, varken ett fast skydd i form av takräcken, eller ett bärbart i form av säkerhetslina med sele.

– Man ska inte jobba på tak utan fallskydd, säger arbetsmiljöinspektör Karin Moen. Det är hela vitsen med arbetsmiljöplanen, även om planen inte är någon garanti mot olyckor.

Arbetsmiljöverket har dock inte utrett ansvarsfrågan närmare. Däremot begär myndigheten att kommunen bär det straffrättsliga ansvaret för att det saknades arbetsmiljöplan.

– Om det sedan är orsaken till dödsolyckan eller inte får åklagaren ta ställning till, säger Karin Moen.

Enligt lagen ska en arbetsmiljöplan för hela bygget tas fram redan innan arbetet påbörjas. Det är arbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) som i första hand ska se till att detta sker. Byggherren har ansvar för upprättandet av planen.

Meningen är att arbetsmiljöplanen sedan ska användas under hela byggskedet. Det är byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet av arbetet (BAS-U) som ska se till att planen finns tillgänglig på arbetsplatsen. Planen ska innehålla åtgärder vid bland annat fallrisk.