Christina Järnstedt. Foto: Maja Suslin

Christina Järnstedt. Foto: Maja Suslin

EU-kommissionen struntar i parlamentets uppmaning att ta fram en ny europeisk strategi för arbetsmiljö. Beslutet får facket att rasa.

– Det är katastrof. Under all kritik. Vi är så upprörda och arga, säger Christina Järnstedt, de svenska fackens ledamot i EU:s rådgivande kommitté för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Den tidigare EU-strategin för arbetsmiljö löpte ut 2012. Sedan dess har de fackliga representanterna i rådgivande kommittén krävt en ny strategi. I höstas gav också EU-parlamentet kommissionen i uppdrag att genast ta fram ett förslag för en strategi som skulle gälla fram till 2020, vilket Arbetet tidigare berättat om.

Så sent som i går påminde EU-parlamentet kommissionen om uppdraget i ett brev, men någon ny strategi kommer det inte att bli.

Det fick de 28 fackliga representanterna i rådgivande kommittén besked om av kommissionen i dag när de höll möte i Luxemburg.

– De har tydligen haft stora diskussioner om det här i kommissionen och det har stoppats på hög politisk nivå. Någon förklaring har vi inte fått, säger Christina Järnstedt från LO, som är Sveriges representant på mötet.

Tanken med en EU-strategi är att den ska leda till att nationella handlingsplaner tas fram i trepartssamverkan ute i medlemsländerna. Nu finns det inget som uppmanar länderna till att det ska ske.

– Samtidigt som man försämrar arbetsmiljöreglerna inom ramen för EU:s regelförenklingar så kräver man att alla ska jobba längre. Det går inte ihop med att man så tydligt visar att man struntar i arbetstagarnas säkerhet och hälsa, säger Christina Järnstedt.

Hon tycker att signalen är extra allvarlig med tanke på att det snart är EU-val, och kräver att regeringen tydligt tar ställning i frågan.

– Sverige måste sätta ner foten och visa att vi inte accepterar det här. Det kommer i alla fall vi ifrån facket att göra.

– Vad ska arbetstagarna tänka inför valet när EU visar att man inte bryr sig om deras säkerhet på jobbet? Det är frustrerande.

De europeiska fackliga organisationerna planerar nu olika protestaktioner. Den första kommer att synas redan i morgon vid en stor demonstration i Bryssel som varit planerad sedan tidigare.

Facken kommer också att bojkotta en trepartskonferens som kommissionen håller den 28 april i Bryssel.

– Vi kommer också med ett uttalande inom kort. Så här får det inte gå till. Vi har kämpat så länge för den här strategin och nu struntar man i förslagen som tagits fram och sänker istället nivån för arbetsmiljöarbetet ytterligare för Europas arbetstagare.