Foto: Tomas Oneborg

Foto: Tomas Oneborg

Det är vanligt med stora brister vid asbestsanering. De flesta arbetsgivare klarar inte kraven som ställs på arbetet, visar Arbetsmiljöverkets granskning.

Förra året inspekterade Arbetsmiljöverket 134 företag med fokus på asbest. 78 av dem fick krav på förändringar och sju fick omedelbara förbud mot att fortsätta arbetet.

Vanliga brister är för dålig arbetsledning, vilket leder till bristande kontroll. Sanerare utvecklar också felaktiga rutiner så att de exponeras för asbestfibrer och får med sig dem ut ur saneringszonen. Det var också vanligt att personalen inte sanerades ordentligt efter arbete utomhus, utan att de bara tog av sina overaller och åkte hem, samt att andningsskydden inte sköttes på rätt sätt.

När asbest rivs bildas damm som innehåller små fibrer. Fibrerna tränger ner i lungorna och kan orsaka lungcancer, asbestos eller mesoteliom. Mesoteliom är en elakartad tumör i lungsäcken som nästan bara orsakas av asbest. Sjukdomen kan utvecklas många år efter exponeringen, och trots att asbest varit totalförbjudet sedan 1982 dör årligen runt 100 personer av tumörtypen.

– Varje år skördar cancer orsakad av asbest många liv. Därför går det inte att nog understryka vikten av att reglerna följs till punkt och pricka på det här området, säger Roger Simu, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Under förra året upptäckte Arbetsmiljöverket också 27 företag som rivit asbest utan tillstånd och som därför fick avgiftsförelägganden. Verket drog också in ett antal tillstånd på grund av säkerhetsbrister.

Asbest är fortfarande ett vanligt material i äldre hus som byggts från 1950-talet till 1970-talet. Det innebär risker när husen renoveras. För att få riva asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, men myndigheten varnar nu för kunskapen om asbest tycks bli allt sämre ute i företagen.

– Vi ser att kunskapen om asbest försvinner i takt med pensionsavgångarna. Här behövs krafttag för att få unga människor att bli mer medvetna om riskerna med asbest, säger Roger Simu.