Facken på Scania får veto mot nedläggning och flytt av jobb. De får också garantier för att Scania blir kvar i Sverige.

Det slås fast i ett nytt avtal som facken på Scania slutit med Volkswagen som träder i kraft bara om Volkswagen övertar Scania helt. Och det nya avtalet med det tyska bilföretaget kan stå modell för andra avtal om inflytande i Sverige.

– Vi har fått ett löfte om att Scania ska fortsätta i Sverige, och det gäller produktion, forskning och utveckling. Och vi har inflytande över all frågor som rör detta. Företaget kan inte ta beslut om nedläggning eller flytt av jobb utan att vi säger ok, säger Michael Gustafsson i koncernfackets styrelse.

Tillsammans med Stefan Leiding har han för IF Metalls räkning förhandlat fram avtalet. Avtalet är slutet mellan biljätten Volkswagen och de fyra facken på Scania samt Volkswagen group works council, det fack som företräder alla anställda på Volkswagen.

Volkswagen äger i dag 63 procent av Scania och har gått ut med ett erbjudande till de andra aktieägarna för att ta över företaget. Volkswagens erbjudande till de andra aktieägarna gäller fram till 25 april.

Michael Gustafsson berättar att Volkswagen ingick ett liknande avtal innan företaget tog över lastbilstillverkaren Man.

– Volkswagen vill ha med oss på tåget. Dessutom handlar det om att Scania är ett starkt och viktigt företag, säger Michael Gustafsson.

Oavsett hur det går med Volkswagens övertagande av Scania så tror Michael Gustafsson att facket kan få en ny roll med mer inflytande på Scania.

– Svårt att säga vad det kan handla om. Vår avsikt är inte att driva företag, men vi vill kunna påverka i alla frågor som rör expansion och nedläggning, säger Michael Gustafsson.

Han säger dessutom att facket är lika beroende av att företaget är vinstdrivande som ägarna – och han tänker sig att facket få delta i jobbigare beslut med det ökade inflytandet.

– Om vi inte längre är lönsamma kanske vi inte ska finnas kvar längre.

IF Metalls företrädare konstaterar att avtalet med Volkswagen är ett nytt grepp i Sverige och han tror att det kan vara modell för andra.

– Det är positivt om vi kan sätta märke för andra fack i Sverige.

Fakta

Scania och Volkswagen

I Södertälje tillverkas lastbilar och bussar. Företaget har tillverkning även i Oskarshamn och Luleå. Övriga Scaniafabriker finns i Brasilien, Argentina, Frankrike och Nederländerna. Den 21 februari kom Volkswagens bud på Scania, 200 kronor per aktie. Det betyder att VW:s ägande ökar till mellan 90 och 100 procent om övriga aktieägare går med på att sälja.