Ordning och reda-nämnder ska se till att anställda får ut sin lön även om en underentreprenör inte sköter sig.

Det nya avtalet i byggbranschen garanterar byggavtalets grundlön för anställda hos en underentreprenör som fuskar med löneutbetalningen: 144:50 i timmen, 149 kronor nästa år.

Lönen ska betalas av den nya Ordning och reda-fonden (OR) i de fall där den konstaterat fusk med lönerna. Betalningen ska beräknas på en arbetsvecka på 40 timmar om man inte kommit fram till någon annan arbetstid.

Grundidén är att huvudentreprenören ska ha koll på underentreprenörer. Lön från fonden behöver bara betalas ut om huvudentreprenören och Byggnads inte kommer överens.

I de fall en underentreprenör inte sköter löneutbetalningarna ska facket och huvudentreprenören utreda och överlägga. Om de inte lyckas lösa tvisten ska en OR-nämnd avgöra om pengar ska betalas ut till de anställda hos underentreprenören.

I så fall betalas de från OR-fonden, som finansieras av Sveriges Byggindustrier.

 

Läs hela medlarnas förslag:

Hemställan