– Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig med orden när man beskriver de insatser som människor finns i och som många trivs med.

– Jag möter många människor, och jag tror inte att de känner sig uppmuntrade när Socialdemokraterna gång på gång, vecka efter vecka, beskriver sysselsättningsfasen som det värsta som kan hända en människa, sa hon bland annat.

Debatten föranleddes egentligen av en fråga från Hillevi Larsson (S) om att arbetsförmedlare träffar allt färre arbetslösa. Ett inlägg från Marie Nordén (S) fick ministern att gå i svaromål.

– Den största arbetsgivaren i statens regi är förvaringsbranschen, sa Marie Nordén och syftade på fas 3.

Det orsakade ett kort försvarstal från Elisabeth Svantesson.

– Jag möter människor som är i sysselsättningsfasen men också människor som har kommit vidare i jobb. Det vill inget annat än att ha ett jobb att gå till. De vill inte lämnas hemma i passivitet, utan de vill finnas på en arbetsplats, göra skillnad och göra nytta. De vill finnas i en arbetsgemenskap, förklarade hon.

Marie Nordén replikerade:

– Det är intressant att höra hur ministern försvarar fas 3, sa hon och målade upp en annan bild:

– Man är inlåst i permanent arbetslöshet.

Elisabeth Svantessons försvar föranledde även Hillevi Larsson och Raimo Pärssinen (S) att dra alla välkända argument mot fas 3. Fortsättning följer. På fredag i nästa vecka är en ny debatt inbokad. Den föranleds av att Eva-Lena Jansson (S) vill veta vilket som är syftet med fas 3.