Svenskt Näringsliv går ut i media och påstår att ”Byggnads är ett hot mot den svenska modellen”!

Ska vi börja med ett förtydligande: Byggnads är ett förbund som består av organiserade byggnadsarbetare – så att inte Byggnads framstår som en tredje part i konflikten om huvudentreprenörsansvaret. För oss medlemmar är det ingen skillnad på den som arbetar på en byggarbetsplats och den som arbetar som funktionär inom Byggnads.

Anledningen till att vi inom Byggnads ville ha med ett huvudentreprenörsansvar i kollektivavtalet är att vi ser hur byggföretag utnyttjar byggnadsarbetare, ofta med utländsk härkomst, som billigare arbetskraft – inte i syfte att bygga billigare bostäder utan för att kunna skapa en högre vinst åt företaget som har huvudentreprenörsansvaret.

Denna entreprenörskedja, som Svenskt Näringsliv väl känner till, kan bestå av flera led, och blir då väldigt svår att utreda – hos vem är byggnadsarbetaren som utför arbetet anställd?

Det finns fall, där byggnadsarbetare skadat sig på sin arbetsplats – ibland väldigt svårt – och det har varit svårt att få klarhet i vilket företag som personen i fråga har varit anställd av. Ingen vill kännas vid arbetaren när olyckan har drabbat någon vars anställning varit minst sagt oklar.

En fråga som vi från Byggnads gärna vill ha svar på: Vad är Svenskt Näringslivs svar till de mindre byggföretag som har kollektivavtal, och som sköter sig, när dessa ska konkurrera med mindre noggranna företag?

Vidare skriver Svenskt Näringsliv att 60 000 av byggbranschens 90 000 företag står utanför kollektivavtalssystemet på grund av Byggnads aggressi­va beteende. Men saken är ju den att Byggnads arbetar för att alla byggföretag ska konkurrera på lika villkor.

När det gäller arbetsmiljön så påstår Svenskt Näringsliv att Byggnads använder sig av föråldrad statistik, och att det inte omkom en enda arbetare under 2013, som arbetade under byggavtalet i byggindustrin. Men enligt Byggnadsarbetaren omkom 43 arbetare i byggbranschen mellan åren 2009 och 2013. Hur många som har blivit skadade för livet genom olyckor i byggbranschen vågar man inte ens tänka på.

När det gäller medlemsutvecklingen inom Byggnads vill Svenskt Näringsliv göra gällande att det är Byggnads fel att man tappar medlemmar, men nämner inget om att en mycket stor orsak är den höjda avgiften till a-kassan, som infördes 2007 av alliansregeringen. Bara det året tappade Byggnads 9 000 medlemmar!

Att regeringen gjorde en så stor förändring i arbetslöshetsförsäkringen när den svenska ekonomin var stark kan bara förklaras med en sak: Man ville försvaga den svenska arbetarrörelsen.

Vad har Svenskt Näringsliv för kommentar till den stora höjningen av avgiften till a-kassan som alliansregeringen genomförde 2007? För oss byggnadsarbetare är det självklart att man ska visa solidaritet.

Vore det inte lika bra att Svenskt Näringsliv erkänner att ni tillsammans med alliansregeringen vill försvaga den svenska arbetarrörelsen, med tanke på er syn på den nu avslutade konflikten mellan Byggnads och Svensk Byggindustri? Detta utgör ett hot mot den svenska modellen!

Bengt Andersson
Peter Andersson
Conny Alfredsson
medlemmar i Byggnads

Läs också Svenskt Näringslivs debattartikel:
Byggnads – ett hot mot den svenska modellen