Svea hovrätt måste flytta sin reception i Stockholm för att förebygga risk för hot och våld, kräver Arbetsmiljöverket. I annat fall kan domstolen dömas till böter.

De anställda i Svea hovrätts reception i Stockholm har ingen säker reträttväg ifall de skulle behöva lämna arbetsplatsen vid hot eller våld. Anledningen är att de inte kan lämna arbetsplatsen utan att passera besökande.

Detta anser Arbetsmiljöverket strider mot reglerna om hur arbetsgivaren ska förebygga risker för hot och våld. Bristen ska åtgärdas senast i januari nästa år, kräver myndigheten. Om Svea hovrätt struntar i föreläggandet kan den dömas till böter enligt arbetsmiljölagen.