Granskningen på Arbetsförmedlingen kräver 250 anställda på heltid, om de arbetslösa ska lämna aktivitetsrapporter varannan vecka i stället för varje månad. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett svar till regeringen.

Slutsatsen är att det vore ”mindre lämpligt” att införa tätare rapporter.

Bedömningen 250 anställda på heltid gäller enbart aktivitetsrapporter från arbetslösa med a-kassa. Det är bara ungefär en tredjedel av de runt 440 000 arbetslösa som ska rapportera varje månad.

Det är bara arbetslösa med a-kassa som riskerar att drabbas av sanktioner enligt den nya femgradiga straffskalan. Regeringen skulle ha lagt fram ett förslag om sanktioner för fler arbetslösa i vår, men förslaget har lagts på is.

I somras begärde den tidigare arbetsmarknadsministern Hillevi Engström att Arbetsförmedlingen skulle utreda en fördubbling av aktivitetsrapporterna.

Så sent som den 1 september infördes kravet på aktivitetsrapporter varje månad. I mars var det bara sex av tio arbetslösa som verkligen lämnade in aktivitetsrapporter. Bland arbetslösa med a-kassa var siffran åtta av tio arbetslösa.

Eller omvänt: två av tio rapporterade inte trots risk för sanktioner. Den femgradiga skalan börjar med en varning och slutar med avstängning från a-kassan.

Enligt Arbetsförmedlingen interna riktlinjer ska aktivitetsrapporterna granskas inom två veckor. Det kostar pengar. Om fler rapporter ska granskas ökar kostnaden.

Ökade kostnader skulle kunna motiveras av att fler arbetslösa fick jobb på grund av aktivitetsrapporterna, men en analys visar att fler rapporter inte ger något större resultat.

– Därför bedömer vi det som mindre lämpligt att nu införa ytterligare en omfattande administrativ uppgift, utan att kunna påvisa en entydigt positiv effekt avseende omsättning till arbete, skriver Arbetsförmedlingen till regeringen.