– Republiken Krim har lagt beslag på de ukrainska fackens semesteranläggningar på Krim, säger Tatjana Nikitina, ordförande för de ukrainska statstjänstemännens fackförbund PPDU. Vi har inte tillträde till anläggningarna, eftersom vi inte får visum till Krim.

PPDU har inga egna fastigheter på Krim, men är delägare i de sanatorier och vilohem som Ukrainas LO (FPU) har på halvön. Sedan sovjettiden har facket förmedlat semesterboende på Krim till medlemmarna och deras familjer, och anläggningarna är fortfarande en viktig tillgång.  Enligt Tatjana Nikitina svarar semesteranläggningarna på Krim för 40 procent av FPU:s intäkter.

– Vi hoppas fortfarande på en civiliserad lösning. Vi har kontakter med ryska myndigheter, och en rättslig process förbereds. Men krig är krig.

Enligt Tatjana Nikitina har de ukrainska fackförbunden klarat sig genom landets politiska kris utan att tappa medlemmar.

– Våra företrädare i östra Ukraina fanns med när PPDU:s presidium sammanträdde nyligen. De är för ett enat Ukraina och mot rysk ockupation. Vi har inga inre stridigheter kring detta.

– Undantaget är vår organisation på Krim. Formellt är den dock kvar inom förbundet fortfarande, varken vi eller något annat fackförbund har gjort upp om utträde för organisationerna på Krim.

Den nya ukrainska regeringen har aviserat nedskärningar inom statliga myndigheter. Ännu har PPDU dock inga uppgifter om var de ska ske och hur stora de blir.