En forskargrupp vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har testat ett ljudvarningssystem vid vägarbeten. Resultatet visar att sänkningen av hastigheten blir upp till 17 kilometer i timmen större med ljudvarning än utan.

Säkerheten skulle därmed öka betydligt för både vägarbetare och trafikanter om ett system med ljudvarning införs, konstaterar forskarna på VTI.

Forskargruppen har testat olika metoder som sänker förbipasserande trafikanters hastigheter vid vägarbetsplatser med hjälp av ljud som sänds till förarens mobil, gps eller bilradio.

Forskarna har ännu inget förslag på var och hur varningssystemet bör byggas. Men det allra bästa vore att ljudet går direkt från vägarbetsplatsen och bara till dem som kör för fort för att inte störa trafiken i onödan, påpekar Susanna Gustafsson, utredare på VTI.

– Tidigare studier visar också att en ljudvarning ger större effekt om den har kvinnoröst, är direkt och informativ, ökar i intensitet och medför nedtoning av andra ljud, exempelvis sänker volymen på bilradion.

Försökspersonerna tyckte att ljudvarningen bör komma innan man ser vägarbetet. De flesta var positivt inställda till en ljudvarning, men det fanns olika uppfattningar om ifall de själva skulle vilja ha en sådan funktion om den var valbar i exempelvis gps eller radio.