Torbjörn Johansson. Foto: Henrik Montgomery

Torbjörn Johansson. Foto: Henrik Montgomery

Byggbranschens nya huvudentreprenörsansvar kan komma att användas i andra branscher som ett sätt att se till att anställda inte luras på lön.

Det tror LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson och han pekar på bärplockare, skogsplanterare och åkeribranschen.

– Det finns ett antal branscher med långa entreprenadkedjor, där det finns någon i slutänden som borde stå för de anställdas ersättningar, säger Torbjörn Johansson.

Han kan inte exakt säga hur det ska lösas i de olika branscherna, men han tycker att grundprincipen ska vara densamma som i byggbranschen – att huvudentreprenören ska vara skyldig att se till att alla anställda hos underentreprenörerna får sin lön.

– Det är den fria rörligheten inom EU som skapar de här problemen. Det har öppnat för att företag ska kunna försvinna utan att betala sina anställda.  EU arbetar på bred front för att finna lösningar. Det är tre EU-lagstiftningar på gång nu.

Torbjörn Johansson tänker på de regler som är på gång:

• EU-krav på huvudentreprenörsansvar vid offentlig upphandling,

• kraven på att byggbranschen ska genomföra huvudentreprenörsansvar i ett led när det gäller utstationerad arbetskraft, och

• regler som ska se till att säsongsarbetare från länder utanför EU inte ska luras på sin lön.

Arbetsgivarna tror inte alls lika mycket på huvudentreprenörsansvar. Mats Åkerlind, förhandlingschef hos Sveriges Byggindustrier, säger att det är en unik lösning för byggsektorn. Och Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren säger i en intervju på arbetsgivarorganisationens hemsida att byggbranschen har sina egna utmaningar, och att han inte kan se att Byggnads avtal om huvudentreprenörsansvar kan påverka andra branscher.

LO:s Torbjörn Johansson säger:

– Arbetsgivarna vill helt enkelt inte ha huvudentreprenörsansvar. Innan parterna i byggbranschen skrev på det nya avtalet sa ju arbetsgivarna att det inte var möjligt med huvudentreprenörsavtal i byggbranschen heller.

Han pekar på att elva EU-länder infört någon form av huvudentreprenörsansvar och att det blir allt vanligare med krav på att huvudentreprenörer ska ta ansvar.

– Byggnads avtal är en start på ett jobb med huvudentreprenörerna. Jag tror det behövs en kombination av lagar och avtal. Och då kan lagstiftning täta på de områden där det inte finns kollektivavtal och lagstiftningen kan också göras dispositiv så att lösningarna anpassas efter de olika branscherna, säger Torbjörn Johansson.