Byggföretag som slarvar med löneutbetalningarna kommer i fortsättningen få svårt att få uppdrag. Det nya avtalet mellan Byggnads och Sveriges Byggindustrier medför i praktiken ett nytt villkor när avtal ska skrivas med underentreprenörer.

Det förklarar Mats Åkerlind, förhandlingschef hos Sveriges Byggindustrier, när han ska berätta att avtalet får förebyggande effekter.

– Genom att huvudentreprenören ska ha inblick över vilka företag och anställda som finns på arbetsplatsen kommer en underentreprenör inte kunna sälja vidare jobbet utan att huvudentreprenören godkänner det, säger han.

Enligt avtalet ska Sveriges Byggindustrier inrätta en fond som ska kunna betala lönen för anställda hos underentreprenörer som smiter från att betala lön. Mats Åkerlind berättar att arbetsgivarna tror att de kommer klara kostnaderna för detta utan att öka avgifterna för medlemsföretagen – arbetsgivarnas bedömning är nämligen att kostnaderna inte kommer bli särskilt stora. Och det bygger de på att kostnaderna i Norge för ett delvis liknande system ligger på några miljoner per år, och på att Byggnads inte har drivit en enda tvist som handlat om att anställda inte fått någon betalning alls.

– Anställda i företag anslutna till Sveriges Byggindustrier kan känna sig trygga. Det är arbetsgivare som vill göra rätt för sig.

Mats Åkerlind tror inte att det nya avtalet ska skapa några nya motsättningar med Byggnads. Däremot tror han det finns en risk för bedrägeri – att någon försöker utnyttja fonden som ska stå för betalningen när en arbetsgivare fuskar med löneutbetalningarna.

– Men avtalet skapar nog mest problem för skurkarna och inte för de seriösa företagarna.