Mitt i debatten om att arbetsförmedlarna inte hinner med att träffa arbetslösa, kommer danska forskare med en rapport. Den visar att möten med arbetsförmedlare hjälper arbetslösa att få jobb.

På tisdag ska arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson svara på tre frågor i riksdagen från Hillevi Larsson (S) om mötena, eller snarare bristen på möten, mellan förmedlare och arbetslösa. SVT:s Östnytt har visat att antalet möten minskade med en miljon mellan 2012 och 2013 – från 9,5 till 8,5 miljoner.

Det går stick i stäv med regeringens mål för Arbetsförmedlingen – tätare kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetslösa.

Den danska rapporten förser kritikerna med nya argument. Det första mötet med en arbetsförmedlare ökar sannolikheten för att den arbetslösa ska hitta ett nytt jobb med 25 procent. Det gäller alla arbetslösa utom kvinnor över 30 år.

Så såg det åtminstone ut i Danmark mellan 2001 och 2005. Som alltid kommer forskningen om arbetsmarknaden långt efter de politiska besluten. Rapporten publiceras av IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

I Sverige 2014 delar 363 arbetsförmedlare på 130 000 arbetslösa. Arbetsförmedlingen har tagit fram siffrorna åt Östnytt. De visar att 271 handläggare har ansvar för mer än 300 arbetslösa vardera, 69 ansvarar för fler än 400 arbetslösa och 23 arbetsförmedlare har fler än 500 arbetslösa på sin lott.

Hillevi Larsson vill bland annat veta vad Elisabeth Svantesson ska göra för att arbetsförmedlarna ska få tid att träffa de arbetslösa och ge dem individuellt stöd.