75-dagarsregeln har inte hjälpt kvinnor att gå från deltid till heltid. Däremot har den gjort många förtvivlade när de ställs inför valet mellan att hanka sig fram på osäkra ströjobb och att bli arbetslösa på heltid.

– Det finns inga heltidsjobb att få. I detaljhandeln jobbar 70 procent av de anställda deltid. Min känsla är snarast att antalet ökar, säger Theres Andersson, ordförande i Handels avdelning 11 i Örebro län.

Birgitta Almroth är Kommunals sektionsordförande i Trelleborg och Vellinge.

– Det blir inte fler heltidsjobb bara för att 75-dagardagarsregeln är införd. Jag har haft kontakt med medlemmar som är förtvivlade när de 75 dagarna är slut. De tvingas tacka nej till jobb hela veckan när de inte får ihop tillräckligt många timmar, berättar Birgitta Almroth, Kommunals sektionsordförande i Trelleborg och Vellinge.

I hotell- och restaurangbranschen ligger den genomsnittliga arbetstiden under halvtid. Under den gränsen ökar risken för att gå från deltid till långtidsarbetslöshet, enligt Riksrevisionen.

Många ringer Hotell- och restaurangfackets a-kassa när de dagarna är på väg att slut. Handläggarna ska förklara för dem att de ska söka allt och ta alla jobb de kan få – till en viss gräns. Om inte timmar räcker är alternativet att bli arbetslös på heltid.

– Det är svårt att förklara. Det är inte logiskt. Resultatet blir att folk tappar tilltron till hela systemet, anser Karin Pettersson, föreståndare för a-kassan.

Hotell- och restaurangbranschen är uppbyggd på tillfälliga anställningar. Det behövs folk som kan hoppa in.

I detaljhandel är deltid vanligast. Handels lät Novus fråga medlemmarna varför de jobbar deltid. Sex av tio kvinnor, och nästan lika många män, svarade kort och gott att det är svårt att få heltid.

För många blir extratimmar lösningen för att få ekonomin att gå ihop.

– Förr stod folk med mössan i hand. Nu står vi med mobilen i handen och hoppas på ett jobb-sms. Den som inte vet att lönen räcker till mat och hyra har inget val annat än försöka få extratimmar så att ekonomin ska gå ihop, säger Theres Andersson.

• Riksrevisionen kritisk: ”Fler långtidsarbetslösa.”

Fakta

75 dagar med a-kassa

Fram till den 7 april 2008 fick deltidsarbetslösa stämpla i 300 dagar. Då blev 75 dagar maxgräns. Därefter blir valet att jobba utan utfyllnad från a-kassan – eller att arbetslös på heltid med a-kassa.

Valet ska göras vecka. Den som är deltidsarbetslös ska bestämmer om timmarna räcker så att det lönar sig att arbeta.