”Läs för mig pappa” är ett av de mest lyckade folkbildningsprojekten överhuvudtaget. Att få igång farsor som läser högt för barnen ger goda effekter både för de inblandade och för samhället. Nu utsträcks projektet till att bara heta ”Läs för mig” och LO och ABF skjuter till pengar.

Också Socialdemokraterna står bakom. Stefan Löfven kommenterar:

– Vi vill inte bara arbeta politiskt för att stärka barns läsförmåga, vi vill också samla våra egna organisationer för att göra en konkret insats.

Arbetet kultur gratulerar till satsningen. Vi utlovar som vängåva en artikel inom kort om vad en högläsare bör tänka på.