Ann-Cristine-RahmqvistHållbart arbete? Ann-Cristine Rahmqvist förklarar begreppet: att företagen tar ansvar för en fungerande arbetsorganisation – med delaktighet och kontinuerlig kompetensutveckling för dem som jobbar där. Och för att nå dit krävs utbildning.

Hon är en av de drivande på IF Metall i Stockholms län där projektet Hållbart arbete pågår. Efter slutkonferensen den 22 maj är förhoppningen att de 28 företag som är med ska fortsätta jobba med organisationen och kompetensutveckla personalen.

– Det kräver förstås ett aktivt arbete inne på företagen, säger Ann-Cristine Rahmqvist. Vi har också specialutbildat handledare som kan jobba med internutbildning.

IF Metall Stockholm har jobbat med det hållbara arbetet sedan sommaren 2011, och finansierat projektet med 29 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Ann-Cristine Rahmqvist berättar med stolthet att 3 154 utbildningsinsatser har genomfört.

 

Mer om kompetensutveckling