Oktober 2014: Löntagarna lägger ner. Så här presenterade Arbetet organisationen i våras:

 

Idén bakom Löntagarna är att skapa en facklig organisation för sverigedemokrater som utesluts ur LO-förbund. Det handlar i första hand om dem som blivit av med sitt medlemskap i Transport.

– Många av mina vänner har kastats ut ur sina fackföreningar på grund av sina åsikter, som inte ansetts rumsrena. Transport och andra LO-förbund har åsikter om vad folk får rösta på. Nu vill vi bygga ett fack som är partipolitiskt obundet, som arbetar för medlemmarnas intressen och inte bedriver partipolitik, säger Sven Pernils, ordförande i Löntagarna och SD-politiker i Huddinge.

Transports ordförande Lars Lindgren har tidigare sagt i Arbetet att Transport utesluter dem som är aktiva för Sverigedemokraterna i kommun-, landstings- och riksdagspolitiken för att det står i strid med Transports stadgar. I dem står det att alla människor har lika värde.

Efter några veckor medlemsvärvning har Löntagarna i dag mellan 150 och 170 medlemmar. Sven Pernils säger att facket ökar med drygt 20 personer varje dag. Än finns inga prioriterade frågor.

– Först av allt vill vi ta reda på vad medlemmarna vill och sedan ska vi driva deras frågor, säger Sven Pernils.

Organisationen Unga elektriker, som är en del av Elektrikerförbundet, har kommit fram till att Löntagarna bland annat saknar många av de försäkringar som Elektrikerna har, och att Löntagarna varken kan hävda eller teckna kollektivavtal.

Sven Pernils tänker sig att organisationen ska kunna erbjuda rabatterade försäkringar när den växer, och att den kommer att teckna avtal med arbetsgivare som inte är med i någon arbetsgivarorganisation och där en majoritet är med i Löntagarna.

– Vi hoppas på att bli en stor organisation, men i vår vision ingår också att vi inte ska växa för snabbt och ta oss vatten över huvudet, säger Sven Pernils.