Antalet arbetslösa med funktionsnedsättning har fördubblats på sex år. Var femte arbetslös har ett funktionshinder. Bara i år väntas gruppen öka från 82 000 till 87 000 arbetslösa. En orsak är att fler sjuka ska ut på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Om prognoserna stämmer väntar bättre tider runt hörnet, men bara för en del. Arbetslösheten väntas minska för välutbildade med stark ställning på arbetsmarknaden, men den överväldigande majoriteten av de funktionshindrade har kort utbildning. För kortutbildade går trenden åt motsatt håll. Antalet jobb minskar undan för undan.

Samtidigt blir lönestöden mindre värda. Lönestöden till långtidsarbetslösa är mer generösa. Därmed blir det billigare att anställa en långtidsarbetslös än en funktionshindrad.

Arbetsförmedlingen vill att lönestöden till funktionshindrade ska höjas nästa år. Dessutom vill förmedlingen rensa upp i floran av lönestöd. Fyra stöd ska bli två.

Högre lönestöd kan innebära bättre ingångslöner och starkare löneutveckling för dem som anställs.

50 000 arbetslösa med funktionshinder fick jobb förra året. Av dem fick 20 000 arbete utan stöd. Ytterligare 3 000 började studera.

Ändå ökar antalet inskrivna med funktionshinder hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som det totala antalet inskrivna minskar.

Antalet inskrivna med funktionsnedsättning ökade med 8 000 till 195 000 förra året. Av dem hade 96 000 jobb med eller utan lönestöd. 82 000 var arbetslösa.