Martin Klepke webbledartopp

Smartphones och paddor har gjort det lättare för kvinnor med småbarn att nå högre i arbetslivet, visar en studie av riksbanksekonomen Christina Håkanson i tidskriften Ekonomisk Debatt.

Mellan 1996 och 2009 har andelen kvinnor med barn under sju år ökat både bland högre och lägre chefer och tjänstemän.

Det är en följd av att det nu är lättare för en chef att fördela sitt arbete över dygnet så att både jobbtid och familjetid ryms.

Men hur glädjande är det egentligen?

I en mängd yrken kan en teknisk utveckling aldrig ersätta bemanning på plats.

Dessutom, vilket nämns i artikeln, visar en amerikansk studie att kvinnors upplevda lycka har minskat i takt med den tekniska utvecklingen, beroende på att kvinnor samtidigt har kvar ansvaret för familjen.

För att förbättra både för dem som kan använda paddor i sitt jobb och för dem som inte kan det, behövs därför något mer: en bättre arbetsfördelning mellan könen.

Detta behövs i synnerhet så länge det är så att arbetstiden när barnen är små får konsekvenser för hela den framtida löneutvecklingen.