Restaurangbranschen växte med 8 000 jobb under 2012, enligt siffror från SCB som branschorganisationen Visita tagit fram.

Statistiken visar att det främst var unga och utrikes födda som fick de nya krogjobben.

Frågan om sysselsättning, tillväxt och priser i restaurangbranschen har varit kontroversiell sedan restaurangmomsen sänktes 2012. Visita, som varit pådrivande för sänkningen, har kritiserats för att ha dragit för stora växlar på diverse statistiska uppgifter.

Visitas nya studie av Statistiska centralbyråns siffror, som bygger på företagens kontrolluppgifter, visar att restaurangbranschen 2012 växte med drygt 8 000 jobb, en ökning med knappt nio procent. Mer än hälften av de nya jobben gick till personer som var 24 år eller yngre. Drygt 3 000 av jobben gick till personer som inte var födda i Sverige.

Visitas vd Eva Östling ser det som bevis för att momsreformen fungerat och att sänkningen inte ska slopas, som Socialdemokraterna sagt att man vill göra om man vinner valet.

– Restaurangbranschen är en viktig väg in på arbetsmarknaden för både unga och för utlandsfödda. Det är mot de grupperna oppositionens förslag om en fördubblad restaurangmoms och en fördubblad arbetsgivaravgift slår, säger Eva Östling.

 

Restaurangjobb 2012 län för län

Län Förändring i procent
Stockholm 9,4
Uppsala 10,4
Södermanland 8,7
Östergötland 7,6
Jönköping 10,5
Kronoberg 13,6
Kalmar 9,5
Gotland 1,6
Blekinge 7,0
Skåne 8,8
Halland 10,2
V Götaland 9,0
Värmland 10,0
Örebro 8,5
Västmanland 9,4
Dalarna 8,1
Gävleborg 6,8
Västernorrland 9,5
Jämtland 8,5
Västerbotten 10,5
Norrbotten 4,8

 

Källa: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik/Visita