Snart tre år efter riksdagens beslut om fas 3-stopp kommer nya siffror som visar att fas 3 växer så det knakar.

När beslutet togs var 26 500 arbetslösa inskrivna i fas 3. Nu har antalet ökat med
9 000 till 35 500, enligt den senaste siffran från januari. Av dem får 4 300 ingen ersättning alls. Det är rekord. När riksdagen tog beslutet om fas 3-stoppet i juni 2011 var det ”bara” 1 600 som deltog i fas 3 utan att få ett öre.

I mars är det dags för nästa rekord. Då når fas 3 toppnoteringen 36 000 inskrivna, enligt Arbetsförmedlingens prognoser.

Det blir ”all time high”, för att nu tala som börsanalytikerna. Sedan ska det vända. Antalet fas 3-deltagare minskar marginellt men ligger kvar på hög nivå.

Även antalet ungdomar i fas 3 når toppnivåer. Det hjälper inte att Arbetsförmedlingens förra generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist införde ”nolltolerans” för ett par år sedan. I januari var 622 ungdomar under 25 år inskrivna i fas 3 – 233 fler på ett år.

1 155 ungdomar tog sig ur fas 3 förra året, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen, men ännu fler kom tillbaka från korta jobb, sjukskrivning, studier eller föräldraledighet.

Allt som allt  lämnade drygt 12 000 arbetslösa fas 3 förra året. 63 procent av dem fick jobb, oklart om det var hel- eller deltid, ett fast eller ett tillfälligt jobb. Tre av fyra i den gruppen fick ett arbete med statligt bidrag till lönen.

20 procent lämnade fas 3 för att bli öppet arbetslösa. Ytterligare 15 procent hade hoppat av redan när de skulle skrivas in i fas 3.

Riksdagsbeslutet om fas 3-stopp gav åtminstone ett resultat. Strax efter att beslutet togs den 9 juni 2011 döptes fas 3 om till sysselsättningsfasen. Det här försöket att försköna språkligt fick ungefär samma betydelse som riksdagsbeslutet. Det blev mest ett prakfullt slag i luften.

Folk pratar fortfarande om fas 3, oberörda av den språkliga kreativiteten på arbetsmarknadsdepartementet. Dessutom har ordet sysselsättningsfasen ett problem. Allt fler fas 3-deltagare saknar sysselsättning.

Nästan var fjärde fas 3 deltagare har inte fått plats hos någon anordnare. I den siffran är även fas 3-deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program inräknade, men de är inte fler än 17 procent av gruppen utan fas 3-plats.

Resten väntar på att bli placerade hos någon fas 3-anordnare.

De privata fas 3-anordnarna blir fler. 43 procent av deltagarna är placerade på privata företag. 25 procent finns hos ”allmännyttiga organisationer”. De stora fas 3-anordnarna blir fler. 2013 tog 115 anordnare emot minst 100 fas 3-deltagare. Det är 21 fler stora anordnare än 2012.

Det innebär att åtminstone var tredje fas 3-deltagare är placerad hos någon anordnare med stordrift.

Kontrollen av anordnarna har blivit bättre, enligt Arbetsförmedlingen.  23 fas 3-anordnare med 296 deltagare åkte ut förra året. Vilka anordnare det rör sig om är hemligstämplat, men något hundratal av deltagarna var placerade hos den ”socialekonomiska föreningen” Stosse i Sundbyberg. I december berättade Arbetet att Stosse satte in en del av bidragen från Arbetsförmedlingen på ett bankkonto i Malta.

Arbetsförmedlingen gjorde 8 100 kontroller av fas 3-anordnare förra året, varav
5 800 fick besök. Några kontrollerades två gånger. Arbetsförmedlingen hittade brister hos 109 anordnare.

89 procent av deltagarna är nöjda med sin fas 3-plats, enligt telefonintervjuer som genomfördes förra hösten.

Å andra sidan svarar 57 procent att fas 3-platsen inte påverkar deras chanser att få jobb. Ytterligare 16 procent tror att deras chanser att få jobb minskar på grund av fas 3-platsen.

47 procent av deltagarna tror att deras arbetsuppgifter skulle bli utförda även utan dem. Ytterligare 14 procent tror att deras uppgifter skulle bli utförda delvis.

2 800 fler i fas 3

• 2013 var i medeltal 34 200 arbetslösa inskrivna i fas 3, plus
2 800 jämfört med 2012.
• Deltagarna var på sina fas 3-platser i genomsnitt 27 timmar i veckan förra året, jämfört med 30 timmar i veckan 2012.
• 23 procent av deltagarna hade inte fått någon fas 3-plats, jämfört med 16 procent 2011 – året för riksdagsbeslutet.