Han jobbade dag som natt, vardag som helg. Sedan fick han sparken. Med Kommunals hjälp stämmer han nu sin före detta arbetsgivare. ­Problemet är bara att hans arbetstillstånd är kopplat till arbetsgivaren. Utan nytt jobb får han inte stanna i landet.

– Han har jobbat dygnet runt, varje dag. Arbetsgivaren har känt till hur stort hans behov av anställningen har varit och utnyttjat det, säger Ellinor Gudmundsson, på LO-TCO Rättsskydd, som är fackets juridiska ombud i fallet.

Sommaren 2012 anställs den 43-årige mannen som vårdbiträde hos ett företag i Stockholm. Han ska ha beredskap dygnet runt för att kunna åka ut på larm. Mot slutet av sommaren utökas hans arbetsuppgifter, han blir då även företagets marknadsförare. Så när han inte är ute på larm ringer han potentiella kunder och försöker sälja företagets tjänster.

Företaget driver även en förskola. På helgerna får ”vårdbiträdet” åka till förskolan för att reparera och renovera den. Under hösten jobbar han åtta timmar om dagen, varje dag. Utan att få betalt.

Enligt stämningen är arbetstillståndet, som är knutet till arbetsgivaren, orsaken till att han inte säger upp sig. Han är beroende av jobbet för att behålla sitt arbetstillstånd.

Mot slutet av hösten anställs han som marknadsförare på heltid. Han får en lön på 14 000 kronor i månaden. Han fortsätter dock att ha jour dygnet runt för äldre med larm. När sommaren närmar sig blir han allvarligt sjuk, och sjukskriven en längre tid. Under tiden får han veta att han avskedats.

Mannen vänder sig då till Kommunal. Företaget dyker aldrig upp i några förhandlingar. Därför stämmer nu facket företaget för ogiltigt avskedande till Arbetsdomstolen. Dessutom kräver man korrekta löne­utbetalningar och semesterersättningar som mannen aldrig fått.

Mannen det handlar om har i dag inget nytt jobb, och avskedad blev han i slutet av förra sommaren. Att det blir en arbetsrättslig tvist om avskedandet och villkoren som drar ut på tiden är inte skäl nog för att han ska få stanna.

– Man bör hitta ett nytt jobb. Det är arbetet som är grunden för tillståndet, säger Nina Johansson som är chef för arbetstillståndsenheten på Migrationsverket.

Annars blir personen utvisad?

– Det kan bli så. Generellt sett återkallas arbetstillståndet om man inte hittat nytt jobb inom tre månader. Det kan också bli så att vi avvaktar en dom. Det här är ingen vanlig situation, och då måste vi verkligen få in alla uppgifter, säger hon.

En arbetsgivare som anställer människor från länder utanför EU ska följa ”avtalsmässiga villkor”. Det handlar främst om lön och försäkringar. Men om det visar sig att ett företag bryter mot det har Migrationsverket inga möjligheter att kontrollera det.

– Vi har inte uppdraget från regeringen att göra efterhandskontroller. Vid en förlängningsansökan hos samma arbetsgivare kontrollerar vi däremot att de erbjudna villkoren har uppfyllts, säger Nina Johansson.

Frågan är ny även för Kommunal, säger Thord Almlöf som drivit fallet på central nivå. Att facket riskerar att bidra till en utvisning är inget man har diskuterat, säger han.

– Vi företräder våra medlemmar så långt det går. Skulle en medlem få ett sådant beslut om avvisning har han möjlighet att få juridisk hjälp med ansökan genom oss, säger han.

Företaget i fråga har ytterligare två stämningsansökningar från Kommunal emot sig. De handlar om löner och en uppsägning på förskolan som företaget driver. Ingen av de medlemmarna är dock i Sverige på samma villkor som ”vårdbiträdet”.

– Frågan är komplex. Går vi in riskerar människor att tvingas lämna landet. Samtidigt måste vi som fackförening se till att företaget sköter det man ska sköta. Jag tror inte så många vet att vi finns, så mörkertalet är nog stort. Männi­skorna blir bakbundna och tar skiten eftersom den ändå är bättre än alternativet, säger Fredrik Johansson på Kommunal i Stockholm.

Fakta

Arbetstillstånd för medborgare i icke-EU-länder

De första två åren är tillståndet bundet till en arbetsgivare och ett yrke. Man kan byta arbetsgivare men måste då ansöka på nytt om arbetstillstånd.

Under år tre och fyra får man byta arbetsgivare utan att skicka in en ny ansökan, men man måste arbeta med samma yrke.

Efter de här fyra åren kan man ansöka om permanent uppehålls­tillstånd.

Arbetsgivare som anställer männi­skor från länder utanför EU ska erbjuda jobb med arbetsvillkor (främst försäk­ringar) och löner som är i nivå med svenska kollektivavtal.