Volvo gör sig av med folk samtidigt som aktie­utdelningen är större än årets vinst. Fel, anser Ann-Catrin Löfqvist, Ida-Maja Jensander och Dejan Prorokovic på Tuvefabriken i Göteborg.  Foto: Björn Larsson Rosvall

Volvo gör sig av med folk samtidigt som aktie­utdelningen är större än årets vinst. Fel, anser Ann-Catrin Löfqvist, Ida-Maja Jensander och Dejan Prorokovic på Tuvefabriken i Göteborg. 
Foto: Björn Larsson Rosvall

 

Volvos bolagsstyrelse vill ge 3 kronor i utdelning för varje aktie – samtidigt som vinsten ligger på 1,77 kronor per aktie. Det betyder att aktieutdelningen blir mycket större än företagets hela vinst för förra året.

citattrioSamtidigt ska 4 400 tjänstemän bort från företaget. På lastbilstillverkningen i Göteborg är oron stor. Där pågår både en omfattande omorganisation av arbetet och stora besparingar, samtidigt som flera hundra inhyrda metallarbetare förlorar sina jobb.

– Jag tycker att utdelningen ska komma när det finns en tillräckligt stor vinst för det. En sådan här aktie­utdelning är fel, säger Ida-­Maja Jensander, som är materialhanterare på Tuvefabriken, där Volvos lastbilar byggs.

Hon jämför också med löneförhöjningen för metallarbetare. Den var inte särskilt stor.

Arbetet träffar henne tillsammans med Ann-Catrin Löfqvist, också materialhanterare och vice ordförande i en facklig gruppstyrelse, och Dejan Prorokovic, som jobbar i ett förråd.

– De säger att vi ska jobba smartare. Det betyder egentligen hårdare jobb för oss. Det finns pengar, men de fördelas fel. Och det är min starka övertygelse att det skulle vara bättre att behålla folk i stället för att låta dem gå, säger Dejan Prorokovic.

Han tror att Volvos linje med hårdare arbete för de anställda och stora utdelningar till ägarna missgynnar alla i längden.

Ann-Catrin Löfqvist är oroad och säger att det känns som aktiemarknaden styr allt.

– Nu borde facket protestera mot aktieutdelningen, säger hon.

Ida-Maja Jensander slår med pekfingret i bordet och säger:

– Den här aktieutdelningen tycker jag som hederlig arbetare inte går ihop med att många går ut genom grindarna utan jobb.

Volvos presschef Karin Wik säger att förslaget till aktieutdelningen kommer från bolagsstyrelsen. Och att det inte är en fråga för före­tagsledningen.

Hon förklarar att Olof Persson – som dock är både koncernchef och ledamot i bolagsstyrelsen – inte vill bli intervjuad av Arbetet. I stället hänvisar hon till ett tidigare uttalande från Olof Persson, där han säger att förslaget till aktieutdelning är en samlad bedömning av flera faktorer som kassaflöde, finansiell ställning, föregående års resultat och synen på framtida utveckling.

I bolagsstyrelsen sitter bland andra Mikael Sällström, IF Metalls klubb­ordförande på Volvo i Göteborg, och Peteris Lauberts, facklig ordförande för akademikerklubben på lastbilsfabriken. De har inte samma uppfattning.

– Det är fel signal till de anställda med tanke på neddragningarna och annat som drabbar dem. Jag förespråkade en mindre aktieutdelning, men fick inget gehör för det, säger IF Metalls Mikael Sällström.

Han tillägger dock att han inte är orolig för företaget. Han är övertygad om att Volvo klarar en aktieutdelning på 3 kronor.

Peteris Lauberts tycker att den föreslagna aktieutdelningen är rimlig och befogad.

– Vi vill ha stabila och långsikti­ga ägare, som väljer att satsa och investera i företaget. Alternativet med kortsiktiga ägare är sämre.

Peteris Lauberts säger också att tjänstemän och inhyrda som förlorar sina jobb är ett separat problem. Övertaligheten skulle, enligt honom, finnas oavsett om det gått bra eller dåligt för Volvo.

 

Läs också:

Aktieägarna får allt mer

Volvo

Volvo har bortåt 100 000 anställda. Omkring en fjärde­del av dem finns i Sverige.

Koncernen tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och båtmotorer.

Det är årsstämman den 2 april som fattar det slutliga beslutet om aktieutdelningen.