– Det är klart att det finns ett klimathot, säger Anna Mannfalk, moderat kommunpolitiker i Vellinge. Hon står på en vall som är byggd för att hindra havet från att översvämma Skanör och Falsterbo. Hon tycker att skyddet mot stigande havsnivåer är en av kommunens ­viktigaste framtidsfrågor. Foto: Ola Torkelsson

– Det är klart att det finns ett klimathot, säger Anna Mannfalk, moderat kommunpolitiker i Vellinge. Hon står på en vall som är byggd för att hindra havet från att översvämma Skanör och Falsterbo. Hon tycker att skyddet mot stigande havsnivåer är en av kommunens ­viktigaste framtidsfrågor. Foto: Ola Torkelsson

 

POLITIKENS GROVARBETARE. Anna Mannfalk är moderat och ansvarar för äldreomsorg och flyktingmottagning i Vellinge, partiets mönsterkommun.
Inblick träffar människor som hittat sitt parti och är beredda att arbeta för sin ideologi.

Anna Mannfalk är moderat i Vellinge. Hon valde Moderaterna för att partiet tror på individen. Hennes grundinställning är att varje männi­ska vill och kan ta hand om sitt eget liv.

annamannfalkliten– Jag tror på att individen ska få fatta sina egna beslut. Jag tror på alla människors lika värde. Jag tror på kvinnors rättigheter och jag är för fri abort, säger hon i en sorts programförklaring.

– Jag tror på marknadskrafterna, men de behöver en viss reglering – om de är helt oreglerade riskerar de att skada, fortsätter hon.

Vellinge ligger söder om Malmö. Kommunen är liten och bildades genom en kommunsammanslagning i början av 1970-talet. Där finns fiske- och semesterorter som Skanör, Falsterbo och Höllviken samt de bördiga jordbruksmarkerna kring centralorten Vellinge. Moderaterna har haft egen majoritet sedan 1988.

Anna Mannfalk har varit politiskt aktiv i kommunen i tio år och sedan förra valet är hon ordförande i omsorgsnämnden. Hon tycker att välfärdsfrågorna är spännande.

– Jag har alltid varit politiskt intresserad. I barnens skola var jag föräldrarepresentant, och där frågade skolans politiska fadder som var moderat om jag ville engagera mig i kommunalpolitik.

Hon vill att vi ska träffas på S:t Knuts äldreboende i Skanör. På en tv-skärm i entrén presenterar sig entreprenören som driver äldreboendet, Norlandia care. Företagets slogan är Gott liv – varje dag.

På skärmen berättar entreprenören om en tillställning med flamenco­dans och paella. Musik spelas på svag volym i huset, och med jämna mellanrum får vi höra: Vem kan segla förutan vind?

Anna Mannfalk berättar att hon i tonåren var med i Amnesty international, och att hon gick en internationell gymnasieutbildning i Kanada med elever från 68 länder.annamannfalkruta

I skolan märkte hon att Sverige är ett tryggt land. En skolkamrat kom från Uruguay, där militären tog makten under deras skoltid. Då bestämde sig skolkamraten att inte åka hem efter avslutade studier.

På skolan bodde hon med en kvinna från Japan, som aldrig argumenterade för sin uppfattning. Anna Mannfalk beskriver det som att hon själv fick lära sig att tolka andra signaler än de rent verbala.

– Erfarenheten från Kanada och vännerna på skolan gjorde det jobbigt för mig sedan när vår kommun inte tog emot några flyktingar.

Före 2010 fick Vellinge stor uppmärksamhet för att det var den enda kommunen i landet som inte tog mot flyktingar. Numera bor drygt 20 ensamkommande flyktingbarn där. Och det är en del av Anna Mannfalks politiska ansvar. Hon är glad för att det går bra för flyktingbarnen och att allihop håller på att klara sina gymnasieprogram.

Fortfarande finns invändningar mot kommunen, och nu handlar det om att Vellinge tar emot så få flyktingar.

– Den nationella debatten handlar för mycket om antal och för lite om kvalitet. Men det är klart att vi ska ta emot dem som behöver vårt stöd.

Som ordförande i omsorgsnämnden ansvarar Anna Mannfalk för äldreomsorgen, socialtjänsten, flyktingmottagningen och LSS, stöd till funktionshindrade. S:t Knut är ett av kommunens sex vård- och äldreboenden. Alla drivs av entreprenörer.

Anna Mannfalk tycker att hon har en bakgrund som passar för hennes politiska uppdrag. Hennes pappa var landets första professor i geriatrik (läran om åldrandets sjukdomar) och mamma var barnläkare.

Själv utbildade hon sig till civilekonom på Handels i Stockholm. Med sin man har hon sedan drivit ett företag i den grafiska branschen. De övertog dagstidningen Arbetets tryckpress när den lades ner. Den använde de för att trycka Metro och reklambroschyrer.

Numera arbetar hon som konsult och är specialiserad på marknadsföring och kundrelationer. Hon förklarar att det innebär att hon hjälper sina uppdragsgivare med strategiformuleringar, segmentering av kunder och målformuleringar.

Och drygt en dag i veckan arbetar hon politiskt.

– Vi lyckas bra här i Vellinge för att vi är tydliga och ställer krav vid upphandlingar.

Kraven handlar om kvalitetskontroller, bemanning, andel fastanställda och att meddelarfriheten ska gälla för de anställda hos entreprenören. Och hon tror att kommunen kräver kollektivavtal av dem som ska göra uppdrag.

Anna Mannfalk anser att Vellinge redan har ett slags svar på LO:s krav på att vinsterna i välfärden ska bort. Genom att kommunen gör bra upphandlingar kommer det inte att finnas något utrymme för övervinster i välfärdsföretagen, enligt henne.

– Entreprenörerna måste kunna ha rimliga vinster, och det betyder att de ska ha möjlighet att investera i personalen och för framtiden.

Och här tror Anna Mannfalk att förklaringen till Moderaternas stora framgångar i Vellinge finns. Hon säger att kommunen lyckas leverera bra service till innevånarna samtidigt som man är försiktig med skattepengarna.

Vellinges starke man Lars-Ingvar Ljungman har en liknande uppfattning – men hans resonemang är ändå annorlunda.larsingvarljungman

– Vi har drivit en politik som tilltalar medborgarna. Vi har satt Vellinges väl och ve överst på dagordningen. Och det har inte alltid varit populärt utanför Vellinge, säger kommunalrådet.

Som enda exempel tar han upp kommunens ovilja att ta emot flyktingar. Han säger att det var en principfråga. Flyktingarna är ett statligt åtagande och kommunernas flyktingmottagande var underfinansierat, enligt honom.

Hans väg till politiken är en annan än Anna Mannfalks. Han gick med i Moderaterna 1970 när den allmänna debatten i stor utsträckning rörde socialistiska idéer. De viktigaste politiska frågorna för honom var att bejaka marknadsekonomin och det privata ägandet, men det avgörande var att Gösta Bohman blev ledare för Moderaterna.

– Många vågade inte skylta med att de var moderater på 70-talet. Man satte inte ett moderat-M på sin bil.

Efter elva år som tandläkare blev Lars-Ingvar Ljungman heltidspolitiker i Vellinge. Han har varit med och utvecklat kommunen som i dag hälsar bilister välkomna med sloganen: Här är friheten större.

Det betyder enligt honom att kommunen ska se till att tolka alla regler till den enskildes fördel och att skatten ska vara låg, så att kommuninnevånarna i så stor utsträckning som möjligt kan bestämma över sina pengar.

När det gäller kommunens framtidsfrågor går Anna Mannfalks och Lars-Ingvar Ljungmans uppfattningar in i varandra.

Han ser en åldrande befolkning och att kommunen måste se till att leverera välfärdstjänster och framstå som en attraktiv plats att bo på. Anna Mannfalk tänker sig att kommunen måste planera för en växande befolkning. Hon vill att ökningen ska ske kontrollerat.

Anna Mannfalk tycker dessutom att det finns ytterligare en avgörande fråga för Vellinge – att förbereda sig för stigande havsnivåer. Hon tar med mig till Flommen, ett område väster om Skanör och Falsterbo. Det är ett naturreservat som består av strandängar, grunda vikar och sandrevlar. Och här har kommunen tagit ett första steg. Hon visar en cykelväg som byggts ovanpå en hög vall – Skanörs och Falsterbos skydd mot havet.

– Det är klart att vi har ett klimathot. Människor har ställt till det.

 

Fyra frågor till Anna Mannfalk

Varför ska en LO-medlem rösta på Moderaterna?

– För att en LO-medlem själv vill bestämma över sitt liv och för att en LO-medlem vill arbeta i företag som kan utvidga och växa.

Om du inte röstade på Moderaterna?

– Svår fråga. Det blir nog något av allianspartierna, men KD har sitt abortmotstånd. Och Miljöpartiet har bra frågor.

Ideologi:

– Liberal – inte konservativ. Med Reinfeldt har ­Moderaterna gått mot mitten.

Fråga som skaver:

– FRA-avtalet. Jag vet att avlyssningen var lika stor ­tidigare, men jag tror våra väljare känner sympati för Edward Snowden och känner obehag inför ­avlyssningen. Samtidigt är det naivt att tro att ­stormakterna skulle avstå när tekniken finns.

Vellinge – moderat mönsterkommun

• Moderaterna har 28 av 51 mandat i kommunfullmäktige. Varken Vänsterpartiet eller Centern är representerade.
­• Genomsnittsinkomsten är 50 procent över snitt­in­komsten i Malmö. ­Kom­mu­­nalskatten är en av de lägsta i landet, ut­bild­nings­nivån en bra bit över riksgenomsnittet och arbetslösheten 5,2 procent – betydligt lägre än i riket.
• Kommunen har nästan 34 000 invånare. En stor del av dem jobbar utanför Vellinge, i första hand i Malmö.
• I Svenskt Näringslivs rank­ning av kommunernas före­tagsklimat har Vellinge de senaste sju åren kommit etta, tvåa eller trea.
• 2012 utsågs Vellinge till landets bästa skolkommun.
• I tidningen Fokus rankning av vilka kommuner som är bäst att bo i låg Vellinge i den absoluta toppen för fem och sex år sedan. Kommunen har dock tappat lite sedan dess, enligt Fokus, som placerade Vellinge på plats 26 förra året.