Martin Klepke webbledartopp

Nyligen klubbade EU ett nytt direktiv som säger att kollektivavtal måste följas vid offentlig upphandling.

Detta direktiv har EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) tidigare tolkat som att myndigheter och kommuner ska kunna ställa krav på att de företag som lägger anbud har kollektivavtal. Det är också en tolkning som ligger väl i linje med fackliga krav.

När LO:s styrelse i veckan tog ställning till direktivet ville man, med undantag för Transport, dock inte gå så långt utan stannade vid att arbetsvillkoren ska överensstämma med kollektivavtalen.

Men varför denna försiktighet? EU:s arbetssätt och svensk förhandlingsteknik är två olika saker.

EU-direktiv är alltid övergripande ramar, och den exakta tillämpningen fastställs först när direktiven inordnas i varje lands nationella lagstiftning.

Det gör att vi redan nu vet att EU-direktivet kommer att se olika ut i Sverige, Ungern och andra EU-länder.

Möjligheten är därmed stor att ställa krav på svensk lagstiftning utifrån svenska förutsättningar. Här finns alltså ett fönster för att gå hela vägen till krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Våra EU-parlamentariker gör ett bra jobb. Deras mödo­samma väg mot att EU ska erkänna kollektivavtalens vikt måste mötas av största möjliga stöd på hemmaplan.